Reklama

​Bund - Powszechny Żydowski Związek Robotniczy

Nazywany Algemener Ji dyszer Arbeter Bund powstał w 1897 roku. Odrzucał hasła emigracji do Palestyny i domagał się rozwiązania kwestii żydowskiej na drodze autonomii kulturalno-narodowej.

Bund współpracował z PPS, zwalczał natomiast partie syjonistyczne i ortodoksyjne.

Z Bundem związany był Związek Klasowych Związków Zawodowych i Socjaldemokratyczna Organizacja Przyszłość (Socjaldemokratisze Jugnt-Bund Cukunft).

Związane z partią pisma to dzienniki: warszawski "Unzer Folkscaj tung", wileński "Unzer Gedank", częstochowski "Arbeter Caj tung".

Czołowymi działaczami Bundu byli m.in.: Wiktor Alter, Hen ryk Erlich, Izrael Lichtenstein, Maurycy Orzech, Gerszon Zybert.

------

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama