Reklama

​Chłopskie Stronnictwo Radykalne

Chłopskie Stronnictwo Radykalne powstało w listopadzie 1919 roku jako organizacja afiliowana do PSL "Lewicy".

Chłopskie Stronnictwo Radykalne działalność ograniczało jedynie do regionu środkowej Galicji i częściowo lubelskiego i kieleckiego. W lutym 1926 roku większość działaczy przyłączyła się do Stronnictwa Chłopskiego, a ChSR przestało istnieć.

Jako pierwsza z partii Chłopskie Stronnictwo Radykalne opowiedziało się za jednorazowym wywłaszczeniem wielkiej własności, mimo że uznawało własność prywatną za podstawę życia gospodarczego i politycznego. Najbardziej znanym działaczem ChSR był ks. Eugeniusz Okoń.

------

Reklama

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama