Reklama

​Niezależna Partia Chłopska

Założona w listopadzie 1924 roku przez rozłamową grupę wywodzącą się z PSL "Wyzwolenie". Mimo że bazę społeczną partii stanowiła ludność wiejska, to jednak ideowo związana była ona z ruchem komunistycznym.

Stosując pojęcie klasy chłopskiej, nie wiązała z nią bogatego chłopstwa. W sprawach ustrojowych opowiadała się za ustrojem republikańskim, dodając hasło rządu robotniczo-chłopskiego. 

W swym radykalizmie Niezależna Partia Chłopska postulowała likwidację stałej armii i powszechne uzbrojenie ludu pracującego. Domagała się również natychmiastowego przeprowadzenia reformy rolnej bez odszkodowania dla obszarników. 

Najwyższą władzą NPCh był Zarząd Główny skupiający wszystkich posłów, a od grudnia 1925 roku przekształcony w Komitet Centralny powiększony o członków spoza parlamentu. Organem prasowym był tygodnik, który z powodu częstych konfiskat zmieniał tytuł: "Wyzwolenie Ludu", "Walka Ludu", "Walka Chłopska". 

Reklama

Organizacją blisko związaną z partią pozostawało od 1925 roku Stowarzyszenie Akademickiej Niezależnej Młodzieży Ludowej. Bardziej znani działacze NPCh to Alfred Fiderkiewicz i Sylwester Wojewódzki.

------

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama