Reklama

​Polskie Stronnictwo Ludowe-Lewica

Powstało w 1913 roku w wyniku rozłamu w Polskim Stronnictwie Ludowym.

Pod koniec 1918 roku fiaskiem zakończyła się próba po łączenia stronnictwa z PSL "Piast". Ostateczne osłabienie partii nastąpiło w sierpniu 1922 r,. gdy znaczna część działaczy przystąpiła do PSL "Wyzwolenia". 

W maju 1924 roku PSL "Lewica" połączyło się z rozłamową grupą z PSL "Piasta" - Polskim Związkiem Ludowców - tworząc Związek Chłopski, któremu również nie udało się odegrać poważniejszej roli w życiu politycznym kraju. Niewielką grupę zwolenników posiadał jedynie w środkowej części Galicji. 

W styczniu 1926 roku Związek Chłopski połączył się z rozłamową grupą PSL "Wyzwolenie" w Stronnictwo Chłopskie. Do ważniejszych organów prasowych stronnictwa zaliczyć można tygodniki "Przyjaciel Ludu" (wychodzący w Krakowie) i "Gazetę Ludu" (Warszawa), który po licznych zmianach, od lutego 1926 roku pod nową nazwą "Gazeta Chłopska", stał się pismem Stronnictwa Chłopskiego. 

Reklama

Główny przywódca PSL "Lewicy" to Jan Stapiński, Związku Chłopskiego - Jan Bryl i Jan Stapiński, Stronnictwa Chłopskiego - Jan Dąbski, Bogusław Miedziński i Karol Polakiewicz.

------

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama