Rządy II Rzeczpospolitej od odzyskania niepodległości w 1918 roku do przewrotu majowego w 1926 roku

Wykaz wszystkich rządów powołanych w niepodległej Polsce. Funkcje, nazwiska i daty.

Wykaz wszystkich rządów powołanych w niepodległej Polsce. Funkcje, nazwiska i daty.

5 listopada 1918 - 14 (17) listopada 1918

Tymczasowy kierownik rządu (premier) Władysław Wróblewski

Kierownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Stanisław Ustyanowski

Kierownik  Ministerstwa Spraw Zewnętrznych Władysław Wróblewski

Kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych  Jan Wroczyński

Kierownik Ministerstwa Sprawiedliwości  Józef Światopełk-Zawadzki

Kierownik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego  Bronisław Dembiński

Kierownik Ministerstwa Skarbu   Franciszek Jossé

Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu Henryk Strasburger

Reklama

Kierownik Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Koronnych   Stanisław Janicki

Kierownik Ministerstwa Kolei Żelaznych                   Julian Eberhardt

Kierownik Ministerstwa Ochrony Pracy  Franciszek Sokal

Kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej   Władysław Szenajch

Kierownik Ministerstwa Aprowizacji  Janusz Machnicki

Jednocześnie w Lublinie działał Rząd Ludowy Republiki Polskiej:

6 XI 1918 - 11 XI 1918

Prezydent Ministrów (premier) Ignacy Daszyński

Minister spraw wewnętrznych  Stanisław Thugutt

Minister spraw zagranicznych     Ignacy Daszyński

Minister spraw wojskowych   Edward Śmigły- Rydz

Minister sprawiedliwości Leon Supiński

Minister oświaty   Gabriel Dubiel

Minister skarbu    Medard Downarowicz

Minister przemysłu i handlu Bronisław Ziemięcki

Minister rolnictwa  Juliusz Poniatowski

Minister komunikacji      Jędrzej Moraczewski

Minister robót publicznych Marian Malinowski

Minister pracy i opieki społecznej  Tomasz Arciszewski

Minister propagandy  Wacław Sieroszewski

Ministrowie bez teki    Tomasz Nocznicki, Błażej Stolarski

W składzie tego rządu figurował Wincenty Witos jako minister aprowizacji, jednakże zrezygnował z udziału w gabinecie Daszyńskiego.

Zobacz także: Kalendarium odzyskania niepodległości

17 XI 1918 - 16 I  1919

Prezydent ministrów (premier) Jędrzej Moraczewski

Minister spraw wewnętrznych  Stanisław Thugutt

Minister spraw zagranicznych     Leon Wasilewski

Kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych  Jan Wroczyński

Minister sprawiedliwości  Leon Supiński

 Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego    Ksawery Prauss

Minister kultury i sztuki    Medard Downarowicz

Minister skarbu   Władysław Byrka

Minister przemysłu i handlu Jerzy Iwanowski

Minister rolnictwa i dóbr państwowych    Franciszek Wojda (do 29 XII 1918) Błażej Stolarski   

 Minister komunikacji   Jędrzej Moraczewski (do 29 XII 1918),    Stanisław Stączek

Minister poczt i telegrafów  Tomasz Arciszewski

Minister robót publicznych Andrzej Kędzior (do 29 XII 1918)  Józef Pruchnik               

Minister pracy i opieki społecznej  Bronisław Ziemięcki

Kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego Witold Chodźko (od 13 XII 1918)

Minister aprowizacji       Antoni Mińkiewicz

Ministrowie bez teki   Tomasz Nocznicki   Marian Malinowski   Wincenty Witos (do 29 XII 1918)    Franciszek Wójcik (od 29 XII 1918)        

Zobacz także: Kalendarium historii Polski - 1919 rok       

16 I 1919 - 9 XII  1919

Prezydent ministrów (premier) Ignacy Paderewski

Minister spraw wewnętrznych  Stanisław Wojciechowski

Minister spraw zagranicznych     Ignacy Paderewski

Kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych   Jan Wroczyński (do 27 II 1919)  Józef K. Leśniewski

Minister sprawiedliwości  Leon Supiński (do 2 IX 1919) Bronisław Sobolewski

Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego     Jan Łukasiewicz

Minister kultury i sztuki      Zenon Przesmycki

Minister skarbu     Józef Englich (do 4 IV 1919)  Stanisław Karpiński (do 31 VII 1919)  Leon Biliński

Minister przemysłu i handlu  Kazimierz Hącia (do 12 VIII 1919)   Ignacy Szczeniowski

Minister rolnictwa i dóbr państwowych    Stanisław Janicki (do 30 IX 1919)   Zygmunt Chmielewski

Kierownik Ministerstwa Kolei Żelaznych     Julian Eberhardt

Minister poczt i telegrafów   Hubert Linde

Minister robót publicznych  Józef Pruchnik (do 31 VII 1919)  Tadeusz Jasionowski

Minister pracy i opieki społecznej   Jerzy Iwanowski

Minister zdrowia publicznego     Tomasz Janiszewski

Minister aprowizacji  Antoni Mińkiewicz (do 30 IX 1919)   Oskar Sobański (kierownik, do 5 XI 1919) Stanisław Śliwiński (kierownik)

Kierownik Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej  Władysław Seyda (od 17 VIII 1919)

 13 XII 1919 - 9 VI  1920

Prezydent ministrów (premier) Leopold Skulski

Minister spraw wewnętrznych  Stanisław Wojciechowski

Ministerstwa Spraw Zagranicznych          Władysław Wróblewski (do 16 XII 1919) Stanisław Patek

Minister spraw wojskowych       Józef K. Leśniewski

Minister sprawiedliwości              Jan Hebdzyński

Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Tadeusz Łopuszański

Minister skarbu Władysław Grabski

Minister przemysłu i handlu        Antoni Olszewski

Minister rolnictwa i dóbr państwowych Franciszek Bardel

Minister Kolei Żelaznych               Kazimierz Bartel

Minister poczt i telegrafów          Ludwik Tołłoczko

Minister robót publicznych          Andrzej Kędzior

Minister pracy i opieki społecznej             Edward Pepłowski

Kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego     Witold Chodźko

Minister aprowizacji       Stanisław Śliwiński

Minister b. dzielnicy pruskiej      Władysław Seyda

Zobacz także: Kalendarium historii Polski 1920 r. 

23 VI 1920 - 24 VII  1920

Prezydent ministrów (premier) Władysław Grabski

Kierownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  Józef Kuczyński

Minister spraw zagranicznych     Eustahy Sapieha

Minister spraw wojskowych       Józef K. Leśniewski

Kierownik Ministerstwa Sprawiedliwości               Jan Morawski

Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Tadeusz Łopuszański

Kierownik Ministerstwa Skarbu Władysław Grabski

Minister przemysłu i handlu        Antoni Olszewski (do 26 VI 1920) Wiesław Chrzanowski

Minister rolnictwa i dóbr państwowych Franciszek Bujak

Minister kolei żelaznych                Kazimierz Bartel

Minister poczt i telegrafów          Ludwik Tołłoczko

Minister robót publicznych          Gabriel Narutowicz

Kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego     Witold Chodźko

Minister aprowizacji       Stanisław Śliwiński

Kierownik Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej       Władysław Kucharski

24 VII 1920 - 13 IX  1921

Prezes Rady Ministrów  Wincenty Witos

Wiceprezes Rady Ministrów        Ignacy Daszyński (do 4 I 1921)

Minister spraw wewnętrznych  Leopold Skulski (do 28 VI 1921) Władysław Raczkiewicz

Minister spraw zagranicznych     Eustachy Sapieha (do 24 V 1921)

Jan Dąbski (kierownik, do 11 VI 1921) Konstanty Skirmunt

Minister spraw wojskowych       Józef K. Leśniewski (do 9 VIII 1920) Kazimierz Sosnkowski

Minister sprawiedliwości              Stanisław Nowodworski (do 19 VI 1921) Bronisław Sobolewski

Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Maciej Rataj

Minister kultury i sztuki Jan Heurich (do 11 VII 1921) Maciej Rataj (kierownik)

Minister skarbu Władysław Grabski (do 25 XI 1920) Ignacy Weinfeld (kierownik, do 26 XI 1920) Jan Kanty Steczkowski

Minister przemysłu i handlu        Wiesław Chrzanowski (do 26 XI 1920) Stefan Przanowski

Minister rolnictwa i dóbr państwowych Juliusz Poniatowski (do 17 II 1921) Józef Raczyński

Minister kolei żelaznych                Kazimierz Bartel (do 13 XII 1920) Zygmunt Jasiński

Minister poczt i telegrafów          Władysław Stesłowicz

Minister robót publicznych          Gabriel Narutowicz

Minister pracy i opieki społecznej             Edward Pepłowski (do 5 III 1921) Jan S. Jankowski (do 11 V 1921) Ludwik Darowski

Kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego     Witold Chodźko

Minister aprowizacji       Stanisław Śliwiński (do 12 I 1921) Bolesław Grodziecki (do 7 V 1921)

Jan Michalski (2 VI - 11 VI 1921)  Jan S. Stoiński (tymczasowy kierownik, 21 VI - 11 VII 1921) Wladysław Grzędzielski

Minister b. dzielnicy pruskiej      Władysław Kucharski (do 17 VII 1921) Juliusz Trzciński

19 IX 1921 - 5 III  1922

Prezes Rady Ministrów  Antoni Ponikowski

Minister spraw wewnętrznych  Stanisław Downarowicz

Minister spraw zagranicznych     Konstanty Skirmunt

Minister spraw wojskowych       Kazimierz Sosnkowski

Minister sprawiedliwości              Bronisław Sobolewski

Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Antoni Ponikowski

Kierownik Ministerstwa Kultury i Sztuki Antoni Ponikowski (resort zlikwidowano 17 II 1922)

Minister skarbu Bolesław Markowski (do 26 IX 1921) Jerzy Michalski (kierownik)

Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu        Henryk Strasburger

Minister rolnictwa i dóbr państwowych Józef Raczyński

Minister kolei żelaznych                Bolesław Sikorski

Juliusz Eberhardt (tymczasowy kierownik, od 7 II 1922)

Minister poczt i telegrafów          Władysław Stesłowicz

Minister robót publicznych          Gabriel Narutowicz

Minister pracy i opieki społecznej             Ludwik Darowski

Kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego     Witold Chodźko

Minister aprowizacji       Hieronim Wyczółkowski (do 24 IX 1921)

(resort zlikwidowano 1 I 1922)    Jan S. Stoiński (kierownik)

Minister b. dzielnicy pruskiej      Juliusz Trzciński (do 22 X 1921) Józef Wybicki


10 III 1922 - 6 VI  1922

Prezes Rady Ministrów  Antoni Ponikowski

Minister spraw wewnętrznych  Antoni Kamieński

Minister spraw zagranicznych     Konstanty Skirmunt

Kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych       Kazimierz Sosnkowski

Minister sprawiedliwości              Bronisław Sobolewski

Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Antoni Ponikowski

Minister skarbu Jerzy Michalski

Minister przemysłu i handlu        Stefan Ossowski

Minister rolnictwa i dóbr państwowych Józef Raczyński

Minister kolei żelaznych                Ludwik Zagórny-Marynowski

Minister poczt i telegrafów          Władysław Stesłowicz

Minister robót publicznych          Gabriel Narutowicz

Minister pracy i opieki społecznej             Ludwik Darowski

Minister zdrowia publicznego     Witold Chodźko

Minister b. dzielnicy pruskiej      Józef Wybicki (do 29 IV 1922) (resort zlikwidowano 7 IV 1922 r.)

28 VI 1922 - 7 (31) VII  1922

Prezes Rady Ministrów  Artur Śliwiński

Minister spraw wewnętrznych  Antoni Kamieński

Minister spraw zagranicznych     Gabriel Narutowicz

Minister spraw wojskowych       Kazimierz Sosnkowski

Minister sprawiedliwości              Wacław Makowski

Tymczasowy kierownik Ministerstwa Skarbu       Kazimierz Zaczek (do 3 VII 1922)

Zygmunt Jastrzębski (kierownik)

Minister przemysłu i handlu        Stefan Ossowski

Minister rolnictwa i dóbr państwowych Józef Raczyński

Minister kolei żelaznych                Ludwik Zagórny-Marynowski

Minister robót publicznych          Władysław K. Ziemiński

Minister pracy i opieki społecznej             Ludwik Darowski

Minister zdrowia publicznego     Witold Chodźko

 31 VII 1922 - 14 XII  1922

Prezes Rady Ministrów  Julian Nowak

Minister spraw wewnętrznych  Antoni Kamieński

Minister spraw zagranicznych     Gabriel Narutowicz (do 9 XII 1922)

Minister spraw wojskowych       Kazimierz Sosnkowski

Minister sprawiedliwości              Wacław Makowski

Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Julian Nowak (do 21 VIII 1922) Kazimierz W. Kumaniecki

Minister skarbu Zygmunt Jastrzębski

Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu        Henryk Strasburger

Kierownik Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych Józef Raczyński

Minister kolei żelaznych                Ludwik Zagórny-Marynowski

Kierownik Ministerstwa Poczt i Telegrafów          Jan Moszczyński

Minister robót publicznych          Mieczysław Rybczyński (do 30 IX 1922) Jan Łopuszański (kierownik)

Minister pracy i opieki społecznej             Ludwik Darowski

Minister zdrowia publicznego     Witold Chodźko

 

16 XII 1922 - 26 V 1923

Prezes rady Ministrów   Władysław Sikorski

Minister spraw wewnętrznych  Władysław Sikorski

Minister spraw zagranicznych     Aleksander Skrzyński

Minister spraw wojskowych       Kazimierz Sosnkowski

Minister sprawiedliwości              Wacław Makowski

Kierownik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Józef Mikułowski-Pomorski

Minister skarbu Zygmunt Jastrzębski (do 2 I 1923) Bolesław Markowski (kierownik, do 13 I 1923) Władysław Grabski

Minister przemysłu i handlu        Henryk Strasburger (do 13 I 1923) Stefan Ossowski (kierownik)

Kierownik Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych Józef Raczyński

Kierownik Ministerstwa Kolei Żelaznych                Ludwik Zagórny-Marynowski

Kierownik Ministerstwa Poczt i Telegrafów          Jan Moszczyński

Minister robót publicznych          Jan Łopuszański

Minister pracy i opieki społecznej             Ludwik Darowski

Minister zdrowia publicznego     Witold Chodźko

 

28 V 1923 - 15 XII 1923

Prezes Rady Ministrów  Wincenty Witos

Minister spraw wewnętrznych  Władysław Kiernik

Minister spraw zagranicznych     Marian Seyda (do 27 X 1923) Roman Dmowski

Ministerstwo Spraw Wojskowych   Aleksander Osiński (kierownik, do 13 VI 1923) Stanisław Szeptycki

Minister sprawiedliwości  Stanisław Nowodworski

Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego (także wicepremier)  Stanisław Głąbiński (do 27 X 1923) Stanisław Grabski

Minister skarbu Władysław Grabski (do 1 VII 1923) Hubert I. Linde (do 1 IX 1923) Władysław Kucharski

Minister przemysłu i handlu        Władysław Kucharski (do 1 IX 1923) Marian Szydłowski

Minister rolnictwa i dóbr państwowych Jerzy Gościcki (do 27 X 1923) Alfred Chłapowski

Minister reform rolnych                Stanisław Osiecki (do 27 VII 1923) (resort utworzono 6 VII 1923)

Minister kolei żelaznych                Leon Karliński (do 14 IX 1923) Andrzej Nosowicz

Minister poczt i telegrafów          Jan Moszczyński (resort zlikwidowano 5 XII 1923)

Minister robót publicznych          Jan Łopuszański

Minister pracy i opieki społecznej             Ludwik Darowski (do 1 IX 1923) Stefan Smólski (kierownik)

Kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego     Jerzy Bujalski (resort zlikwidowano 28 XI 1923)

Minister bez teki (wicepremier)                Wojciech Korfanty (od 27 X 1923)

Zobacz także: Kalendarium historii Polski - 1923 r. 

19 XII 1923 - 14 XI  1925

Prezes Rady Ministrów  Władysław Grabski

Minister spraw wewnętrznych  Władysław Sołtan (do 21 III 1924) Zygmunt Hübner (do 7 XI 1924)

Cyryl Ratajski (do 14 VI 1925) Władysław Raczkiewicz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  Karol Bertoni (kierownik, do 19 I 1924) Maurycy Zamoyski (do 27 VII 1924) Aleksander Skrzyński

Minister spraw wojskowych  Kazimierz Sosnkowski (do 17 II 1924) Władysław Sikorski

Minister sprawiedliwości  Władysław Wyganowski (do 17 XI 1924) Antoni Żychliński

Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Bolesław Miklaszewski (do 11 XII 1924) Jan Zawidzki (kierownik, do 25 III 1925) Stanisław Grabski

Minister skarbu   Władysław Grabski (do 13 XI 1925) Czesław Klarner (kierownik)

 Minister przemysłu i handlu       Józef Kiedroń (do 16 V 1925) Czesław Klarner

Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych      Józef Raczyński (kierownik, do 7 I 1924) Stanisław Janicki (minister)

Minister reform rolnych                Zdzisław Ludkiewicz (do 3 VI 1924) Stanisław Janicki (kierownik, do 22 VII 1924) Wiesław Kopczyński (do 25 iV 1925)  Józef Radwan (kierownik)

Minister kolei żelaznych (od 12 VI 1924: minister kolei) Kazimierz Tyszka

Kierownik Ministerstwa Robót Publicznych  Mieczysław Rybczyński

Minister pracy i opieki społecznej  Ludwik Darowski (do 19 I 1924)  Gustaw Simon (kierownik, do 18 VI 1924) Ludwik Darowski (do 17 XI 1924) Franciszek Sokal

Minister bez teki (wicepremier)                Stanisław Thugutt (od 17 XI 1924 do 29 V 1925)

20 XI 1925 - 5 V 1926

Prezes Rady Ministrów  Aleksander Skrzyński

Minister spraw wewnętrznych  Władysław Raczkiewicz

Minister spraw zagranicznych     Aleksander Skrzyński

Kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych       Stefan Majewski (do 27 XI 1925) Lucjan Żeligowski

Minister sprawiedliwości              Stefan Piechocki

Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Stanisław Grabski

Minister skarbu Jerzy Zdziechowski

Minister przemysłu i handlu        Stanisław Osiecki

Minister rolnictwa i dóbr państwowych Władysław Kiernik

Minister reform rolnych                Józef Radwan

Minister kolei    Adam Chądzyński

Minister robót publicznych          Jędrzej Moraczewski (do 7 II 1926) Mieczysław Rybczyński (kierownik, do 13 II 1926)

Norbert Barlicki (do 20 IV 1926) Mieczysław Rybczyński (kierownik)

Minister pracy i opieki społecznej  Bronisław Ziemięcki (do 20 IV 1926) Jan S. Jankowski (kierownik)

10 V 1926 - 15 V 1926

Prezes Rady Ministrów  Wincenty Witos

Minister spraw wewnętrznych  Stefan Smólski

Kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych     Kajetan Dzierżykraj-Morawski

Minister spraw wojskowych       Juliusz Malczewski

Minister sprawiedliwości              Stefan Piechocki

Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Stanisław Grabski

Minister skarbu Jerzy Zdziechowski

Minister przemysłu i handlu        Stanisław Osiecki

Minister rolnictwa i dóbr państwowych Władysław Kiernik

Minister reform rolnych  Józef Radwan

Minister kolei    Adam Chądzyński

Kierownik Ministerstwa Robót Publicznych  Mieczysław Rybczyński

Kierownik Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej  Jan S. Jankowski

Zobacz także: Przewrót majowy 1926 r. - kalendarium


--

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000


INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama