Rządy w II Rzeczpospolitej - od konstytucji kwietniowej w 1935 roku do wybuchu II wojny światowej

Wykaz składów osobowych wszystkich gabinetów powołanych między 1935 a 1939 r.

Wykaz składów osobowych wszystkich gabinetów powołanych między 1935 a 1939 r.

28 III 1935 - 12 X  1935

Prezes Rady Ministrów  Walery Sławek

Minister spraw wewnętrznych  Marian Zyndram-Kościałkowski

Minister spraw zagranicznych     Józef Beck

Minister spraw wojskowych       Józef Piłsudski (do 12 V 1935) Tadeusz Kasprzycki (kierownik)

Minister sprawiedliwości              Czesław Michałowski

Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego  Wacław Jędrzejewicz

Minister skarbu Władysław M. Zawadzki

Minister przemysłu i handlu        Henryk Floyar-Rajchman

Reklama

Minister rolnictwa i reform rolnych          Juliusz Poniatowski

Minister komunikacji      Michał Butkiewicz

Minister poczt i telegrafów          Emil Kaliński

Minister pracy i opieki społecznej             Jerzy Paciorkowski

 

13 X 1935 - 15 V 1936

Prezes Rady Ministrów  Marian Zyndram-Kościałkowski

Wicepremier      Eugeniusz Kwiatkowski

Minister spraw wewnętrznych  Władysław Raczkiewicz

Minister spraw zagranicznych     Józef Beck

Minister spraw wojskowych       Tadeusz Kasprzycki

Minister sprawiedliwości              Czesław Michałowski

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Konstanty Chyliński (kierownik, od 5 XII 1935) Wojciech  Świętosławski

Minister skarbu Eugeniusz  Kwiatkowski

Minister przemysłu i handlu        Roman Górecki

Minister rolnictwa i reform rolnych          Juliusz Poniatowski

Minister komunikacji      Juliusz Ulrych

Minister poczt i telegrafów          Emil Kaliński

Minister pracy i opieki społecznej             Władysław Jaszczołt16 V 1936 - 17 (30) IX 1939

Prezes Rady Ministrów  Felicjan Sławoj-Składkowski

Wicepremier      Eugeniusz Kwiatkowski

Minister spraw wewnętrznych  Felicjan Sławoj-Składkowski

Minister spraw zagranicznych     Józef Beck

Minister spraw wojskowych       Tadeusz Kasprzycki

Minister sprawiedliwości              Witold Grabowski

Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wojciech Świętosławski

Minister skarbu Eugeniusz  Kwiatkowski

Minister przemysłu i handlu        Antoni Roman

Minister rolnictwa i reform rolnych          Juliusz Poniatowski

Minister komunikacji      Juliusz Ulrych

Minister poczt i telegrafów          Emil Kaliński

Minister pracy i opieki społecznej  Marian Zyndram-Kościałkowski

2 IX 1939 r. powołano do życia Ministerstwo Informacji, na którego czele stanął Michał Grażyński


--
Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000


 


INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: konstytucja kwietniowa
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama