Reklama

​Stronnictwo Ludowe w II Rzeczpospolitej

Powstało 15 marca 1931 roku na kongresie zjednoczeniowym PSL "Piast", PSL "Wyzwolenie" oraz Stronnictwa Chłopskiego.

Stronnictwo Ludowe opowiadało się za przestrzeganiem zasad republikańskich i parlamentarno-demokratycznych. 

Głoszono równouprawnienie obywateli bez względu na narodowość i wyznanie. Domagano się przeprowadzenia reformy rolnej, której głównym celem mia ło być upełnorolnienie tzw. gospodarstw karłowatych, a wywłaszczenie miało się odbyć bez odszkodowania dla wielkiej własności rolnej. 

Największe wpływy posiadała partia w zachodniej Galicji i w centralnej Polsce, liczba członków wynosiła około 100 tys., a w latach 1937 - 38 - na wet 150 tys. Po zjednoczeniu wydawano nadal dotychczasowe czasopisma ludowe, lecz centralnym organem Stronnictwa Ludowego został założony w 1931 roku tygodnik "Zielony Sztandar". Kierownictwo partii sta nowili głównie działacze wywodzący się z PSL "Piast": Wincenty Witos, Władysław Kiernik, Maciej Rataj ponadto Maksymilian Malinowski, Kazimierz Bagiński, Stanisław Thugutt (dawniej z PSL "Wyzwolenie"), Andrzej Waleron (Stronnictwo  Chłopskie).

Reklama

------

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama