Reklama

1 marca 1933 r. Otwarcie magistrali węglowej

Bezpośrednie połączenie kolejowe portu w Gdyni z Górnym Śląskiem czyniło z II Rzeczpospolita istotną siłę na rynku handlu węgla w Europie. Otwarta 1 marca 1933 roku magistrala węglowa stała się jednym z symboli gospodarczych sukcesów przedwojennej Polski.

Po odzyskaniu niepodległości władze odrodzonej Polski spotkały się z licznymi problemami, od których rychłego rozwiązania zależało funkcjonowanie państwa. Jednym z nich była kwestia zespolenia sieci kolejowej trzech państw zaborczych w jednolity system. Zadanie utrudniało zróżnicowanie techniczne i różny stopień rozwinięcia sieci. O ile kolej w zaborze pruskim stała na wysokim poziomie, to już stan sieci w zaborze rosyjskim i austriackim pozostawiał wiele do życzenia.

Na kształt sieci kolei w II Rzeczpospolitej wpływ miała również sytuacja polityczna. Po zerwaniu stosunków gospodarczych z bolszewicką Rosją, handel zagraniczny nastawiony był na wymianę z Niemcami. To zmieniło się po 1925 roku, kiedy to wybuchła polsko-niemiecka wojna celna. Jak widać, przed budowniczymi polskich kolei problemy dosłownie się piętrzyły.

Reklama

Jednak najważniejszą kwestią, po rozbudowie węzła warszawskiego, było połączenie z resztą Polski przyłączonego w 1922 roku Górnego Śląska. Kluczowa była linia kolejowa prowadząca ze Śląska aż do budowanego właśnie portu w Gdyni. Eksport węgla drogą morską stał się kluczowy po wybuchu wspomnianej wojny celnej.

Trasę, która stałą się później magistralą węglową, budowano odcinkami. Napotykano na różnorakie trudności, jak na przykład niekorzystne ukształtowanie terenu czy bliskość niemieckiej granicy, a także problemy finansowe związane z wybuchem kryzysu światowego w 1928 roku. Ostatecznie do końca 1930 roku ukończona została północna część magistrali z Gdyni do Inowrocławia.

Wreszcie 1 marca 1933 roku na stacji kolejowej Zduńska Wola Karsznice, z udziałem ministra komunikacji Michała Butkiewicza, dokonano uroczystego otwarcia środkowego odcinka magistrali, łączącego wspomniane Karsznice z Inowrocławiem. W konsekwencji kopalnie Górnego Śląska zostały połączone koleją z portem w Gdyni.

Magistrala węglowa była największą i najnowocześniejszą inwestycją transportową II Rzeczypospolitej. Warto zaznaczyć, że jej otwarcie zaniepokoiło niemieckie i angielskie koła węglowe, jednocześnie umocniło pozycję gospodarczą i polityczną Polski, której węgiel - dzięki taniemu transportowi - stał konkurencyjny na europejskim rynku.


INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy