1 stycznia 1944 r. Powstaje samozwańcza Krajowa Rada Narodowa

W noc sylwestrową z 31 grudnia 1943 na 1 stycznia 1944 roku,w mieszkaniu przy ulicy Twardej 22 w Warszawie, podczas konspiracyjnej narady działaczy PPR i niewielkich ugrupowań prokomunistycznych, powołano Krajową Radę Narodową.

W spotkaniu wzięło udział 19 osób w tym 14 członków Polskiej Partii Robotniczej. KRN powstała z inicjatywy Władysława Gomułki, I sekretarza PPR.

W skład Prezydium KRN weszli: Bolesław Bierut (przewodniczący, członek władz PPR), Edward Osóbka-Morawski (wiceprzewodniczący, z prosowieckiego odłamu PPS), Władysław Kowalski (członek), Michał Rola-Żymierski (członek) i Kazimierz Mijal (sekretarz). W skład KRN na pierwszym posiedzeniu weszli również m.in. Władysław Gomułka, Ignacy Loga - Sowiński, Franciszek Jóźwiak, Zenon Kliszko, Stanisław Szwalbe, Stanisław Tołwiński.

Reklama

KRN miała pełnić rolę tymczasowej reprezentacji organizacji komunistycznych i tymczasowego parlamentu, ośrodka przyszłej władzy. W manifeście powołującym KRN stwierdzono, że jest ona "faktyczną reprezentacją polityczną narodu polskiego, upoważnioną do występowania w imieniu narodu i kierowania jego losami do czasu wyzwolenia Polski spod okupacji".

Program KRN zakładał walkę o Polskę Ludową związaną z ZSRR sojuszem. W deklaracji odrzucono rząd londyński jako reprezentujący naród polski, natomiast przewidywano powołanie Rządu Tymczasowego, który miałby się zająć przeprowadzeniem reform.

Zapowiadano wywłaszczenie bez odszkodowania, przekazanie ziemi obszarniczej i poniemieckiej chłopom i robotnikom rolnym oraz nacjonalizację wielkiego przemysłu, kopalń, banków i transportu. Polityka zagraniczna zakładała "przywrócenie Polsce wszystkich ziem polskich na zachodzie i północy, które zostały przemocą zgermanizowane; rozwiązaniu problemów granicznych na wschodzie w drodze przyjaznego porozumienia się Polski ze Związkiem Sowieckim, przy uznaniu prawa narodów do samookreślenia", a także "jak najszybsze nawiązanie stosunków trwałej przyjaźni i współpracy Polski ze Związkiem Sowieckim".

Dekret KRN powołał do życia Armię Ludową i wezwał do wstępowania do niej. Powołano także konspiracyjne, lokalne organy KRN - wojewódzkie, powiatowe i miejskie rady narodowe.

AS

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy