10 listopada 2006 r. "Walczę dla ojczyzny" - Order Krzyża Wojskowego

Order Krzyża Wojskowego jest nadawany w czasie pokoju za wybitne czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu zarówno w kraju, jak i podczas służby żołnierzy Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa w czasie pokoju.

Został ustanowiony ustawą z 18 października 2006 roku, 10 listopada ustawa weszła w życie. W precedencji polskich odznaczeń zajmuje miejsce za Orderem Odrodzenia Polski i przed Orderem Krzyża Niepodległości. Order Krzyża Wojskowego posiada trzy klasy: klasę I - Krzyż Wielki, klasę II - Krzyż Komandorski oraz klasę III - Krzyż Kawalerski. Jego nazwa nawiązuje do dawnej nazwy Orderu Virtuti Militari - Order Wojskowy Polski.

Oznaką Orderu Krzyża Wojskowego jest równoramienny krzyż kawalerski, którego ramiona pokryte są granatową emalią, a w środku znajduje się srebrzony orzeł państwowy w koronie. Na rewersie krzyża znajduje się Szczerbiec skierowany ostrzem w dół i dwuwierszowy napis "MILITO PRO PATRIA" ("Walczę dla Ojczyzny") oraz daty "MMVI" i numeru Orderu danej klasy (na ramieniu dolnym). Krzyż wieńczy u góry korona Chrobrego, zawieszona na granatowej wstędze z dwoma symetrycznie położonymi przy bokach karmazynowymi pasami.

Reklama

Order Krzyża Wojskowego nadaje i wręcza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy własnej lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów albo Kapituły Orderu. Kapitułę OKW tworzą: Kanclerz OKW oraz pięciu członków.

Kanclerz Orderu Krzyża Wojskowego oraz członkowie Kapituły są powoływani na pięć lat przez Prezydenta RP spośród Kawalerów Orderu Krzyża Wojskowego. Pierwszy skład został powołany przez Prezydenta RP w 2006 roku.

Kanclerzem Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego jest gen. bryg. Andrzej Reudowicz - Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego (od 5 maja 2011). Pierwszym Kanclerzem Kapituły OKW był gen. broni Bronisław Kwiatkowski, który zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej.

Do 2014 roku nadano Order Krzyża Wojskowego 152 żołnierzom.

AS

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy