Reklama

10 maja 1922 r. Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej

Ulokowane początkowo w Pucku, a później przeniesione do Gdyni Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej, z czasem przekształciły się w nowoczesną stocznię realizującą nie tylko wojskowe zamówienia.

10 maja 1922 roku do portu puckiego sprowadzono z Modlina dwie barki. Tak wyglądały początki Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej, które w tamtym czasie pozwalały na dokonywanie drobnych remontów. Pierwszym statkiem odnowionym w Pucku był ORP "Mazur".

Jednocześnie Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej zaczęto wyposażać w nowe urządzenia, które pozwalały na gruntowniejsze i bardziej skomplikowane remonty. Jeszcze w 1922 roku rozpoczęto budowę slipu oraz montaż dźwigu towarowego. Dodatkowo, w Pucku zainstalowano 14-tonowy dźwig. W tym czasie w warsztatach pracowało ponad 150 osób.

Reklama

Pucki port miał  jednak ograniczone możliwości, dlatego w1926 roku powstał projekt przeniesienia Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej do Gdyni, gdzie tworzono port wojenny w Oksywiu. 1 września 1927 roku uznaje się za datę Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej na Oksywie. Rozbudowywany tam systematycznie zakład wzbogacał się o kadłubownię, dział motorowy, kotlarnię oraz dział blacharski, elektryczny i precyzyjny.

W latach 1931-1933 w warsztacie zmontowano żuraw pływający o nośności 25 ton i pierwszy w polskich stoczniach dok pływający o nośności 350 ton, którą w 1937 roku zwiększono do 500 ton. Budowa tego urządzenia była olbrzymim osiągnięciem i pozwalała na wykonanie wielu nowych zadań remontowanych.

Jednym z największych obiektów pływających wybudowanych przed wybuchem II wojny światowej był dok o nośności 5 000 ton, którego montaż zakończono w listopadzie 1938 roku. Do 1939 roku powstała hala obróbki materiałów na kadłuby, przeprowadzono sieć energetyczną i hydrauliczną, ogrzewanie, sieć sprężonego powietrza i pary, sieć acetylenową oraz magazyny. Sprowadzono również zakupione w Niemczech nowoczesne obrabiarki do obróbki materiałów kadłubowych.

Dalszy rozwój Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej uniemożliwił wybuch II wojny światowej.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama