Reklama

10 marca 1978 r. Kościół w obronie Towarzystwa Kursów Naukowych

W ogłoszonym 10 marca 1978 roku komunikacie 162. Konferencji Episkopatu Polski duchowni skrytykowali peerelowską cenzurę i sabotowanie działalności Towarzystwa Kursów Naukowych.

Przypomnijmy, że 22 stycznia 1978 roku z inicjatywy kilkudziesięciu intelektualistów i naukowców związanych z antykomunistyczną opozycją powołano do życia Towarzystwo Kursów Naukowych.

Celem instytucji była organizacja wykładów i dyskusji oraz wsparcie dla tzw. Uniwersytetu Latającego. Nazewnictwem nawiązywano do działalności oświatowej i walki z carską cenzurą na przełomie XIX i XX wieku.

W ramach działalności Towarzystwa wykładowcy jeździli po całym kraju i prowadzili zajęcia z takich dziedzin, jak historia, socjologia, ekonomia, filozofia, literaturoznawstwa czy pedagogika. Materiały ze spotkań publikowano w podziemnych wydawnictwach. Wykłady odbywały się w prywatnych mieszkaniach oraz - dzięki przychylności Episkopatu - w pomieszczeniach kościelnych, co zwiększało bezpieczeństwo uczestników.

Reklama

Komuniści postanowili zdecydowanie rozprawić się z niewygodną dla reżimu działalnością Towarzystwa. Chwytano się najbardziej bandyckich metod - intelektualistów i słuchaczy napadały bojówki.

W takiej atmosferze Konferencja Episkopatu Polski wydała 10 marca 1978 roku komunikat, w którym wyrażono "dezaprobatę dla wszelkich poczynań, które krępują ducha ludzkiego, tworzącego swobodnie wartości kultury".

"Godnym ubolewania jest fakt ograniczenia twórczości naukowej, badawczej, artystycznej, religijnej przez cenzurę państwa" - oświadczyli duchowni.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama