12 czerwca 1979 r. Papież "wartościuje historię"

2 czerwca 1979 roku z dziewięciodniową pielgrzymką do Polski przybył Jan Paweł II. Wizyta papieża w ojczyźnie była szczegółowo obserwowana przez peerelowskie służby bezpieczeństwa.

Po zakończeniu pielgrzymki Jana Pawła II sporządzono raport zatytułowany "Oceny, informacje, meldunki po wizycie papieża", w którym stwierdzono między innymi, że jego wystąpienie na Placu Zwycięstwa "zawierało elementy wiecowania i podteksty natury politycznej".

"Ton wielu fragmentów wystąpienia papieża, wartościujących historię i dorobek narodu polskiego jedynie według kryteriów religijnych, stanowi zaprzeczenie tez i sformułowań zawartych w jego deklaracji złożonej w Belwederze. Przekreśla bowiem wszystko to w historii i współczesności Polski, co nie jest oparte na motywacji religijnej" - czytamy.

Reklama

Jak raportowano, wierni "zostali zainspirowani (...) do odśpiewania pieśni nie ujętych w uzgodnionym scenariuszu".

"Papież (...) nawoływał młodzież do opowiedzenia się za systemem wartości etyczno-moralnych stworzonych przez chrześcijaństwo. Zrozumiano to jako dezawuowanie etyki laickiej i negowanie treści humanistycznych w wychowaniu socjalistycznym" - to kolejny fragment materiału.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy