Reklama

12 lipca 1962 r. Plan likwidacji seminariów duchownych

Peerelowskie władze zaostrzyły antykościelną politykę między innymi przez zamknięcie niższych seminariów duchownych.

12 lipca 1962 roku w Urzędzie Do Spraw Wyznań doszło do narady, w której udział wzięli przedstawiciele Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i resortu oświaty. W trakcie dyskusji ustalono plan likwidacji niższych seminariów duchownych.

Zamierzenia te realizowano z dużą intensywnością. Liczba niższych seminariów ograniczona została do 9 (w 1950 roku było ich 38), a w 1963 roku zlikwidowano wszystkie. Dodatkowo zamknięto 322 przedszkola i 35 domów dziecka, które prowadzone były przez zakony. Zlikwidowano również wiele domów zakonnych.

Reklama

Warto dodać, że miesiąc wcześniej (dokładnie 9 czerwca) na podstawie zarządzenia szefa resortu spraw wewnętrznych utworzono osobny Departament IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych "do walki z wrogą działalnością Kościołów i związków wyznaniowych".

"W ramach zagadnień zajmujemy się ujawnianiem, rozpracowaniem, przeciwdziałaniem wrogiej antysocjalistycznej działalności prowadzonej pod przykrywką kultu religijnego (...). Głównym celem pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa jest stopniowe podporządkowanie działalności kierowniczego aktywu Kościoła katolickiego i innych kościołów obowiązującym przepisom prawnym i zasadom konstytucyjnym, ograniczenie wszelkiej działalności zewnętrznej kleru, jego wpływów w społeczeństwie..." - brzmiał fragment rozporządzenia dla jednej z wojewódzkich komend Milicji Obywatelskiej.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy