12 marca 1999 r. Polska oficjalnie w NATO

W Independence w stanie Missouri oficjalnie przyjęto do NATO Polskę, Czechy i Węgry.

Aspirująca do bycia członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego już od 1989 roku Polska oraz Czechy i Węgry, otrzymały oficjalne zaproszenie do NATO po szczycie w lipcu 1997 roku. Trzy miesiące później zakończyły się rozmowy akcesyjne, a Polska po raz pierwszy wzięła udział w sesji wielostronnego planowania obronnego Paktu.

Kolejny rok stał pod znakiem procesu ratyfikacyjnego oraz realizacji przez Polskę minimalnych wymogów stawianych kandydatom, co wymagało zmian technicznych i prawnych (np.: zagwarantowanie wydatków na obronność na poziomie 1,95 proc. PKB). Nasz kraj musiał m.in. zmienić system kontroli ruchu powietrznego, wyposażyć samoloty i obronę powietrzną w urządzenia identyfikacji "swój-obcy", czy zapewnić bezpieczną utajnioną łączność.

Reklama

Trudnością dla aspirującej do Paktu Polski było na przykład zrealizowanie natowskich standardów ochrony tajemnicy czy tak prozaiczna sprawa, jak słaba znajomość języka angielskiego przez kadrę oficerską.

Pomimo trudności, minister obrony Janusz Onyszkiewicz zapewnił natowskich decydentów, że Polska spełni minimalne wymogi wojskowe stawiane kandydatom.

Na początku 1999 roku proces ratyfikacyjny nabrał rozpędu. 11 lutego Sejm upoważnił prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do ratyfikacji Traktatu Waszyngtońskiego. Za głosowało 409 posłów, a przeciwko 7. Wyniki głosowania przyjęto owacją na stojąco. Tydzień później prezydent podpisał ustawę upoważniającą go do ratyfikacji Traktatu, którą premier Jerzy Buzek kontrasygnował 23 lutego.

Trzy dni później prezydenci Polski, Czech i Węgier jednocześnie ratyfikują Traktat Północnoatlantycki, wyrażając tym samym oficjalną zgodę tych państw na przystąpienie do NATO.

Wreszcie 12 marca 1999 roku w Independence w stanie Missouri, w Bibliotece Harry'ego Trumana, gdzie 50 lat wcześniej ogłoszono powstanie NATO, ministrowie spraw zagranicznych Polski, Czech i Węgier - nasz kraj reprezentował Bronisław Geremek - przekazali sekretarz stanu Madeleine Albright tzw. instrumenty ratyfikacyjne. Tym samym Polska oficjalnie stała się członkiem Sojuszu, a przed Kwaterą Główną w Brukseli wciągnięto na maszt flagi Polski oraz Czech i Węgier.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Bronisław Geremek
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama