Reklama

13 czerwca 1988 r. Wojciech Jaruzelski zapowiada zmiany

Zmiany personalne w Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej miały zwiastować rzekome pogłębienie demokratyzacji ustroju ludowej Polski.

W dniach 13-14 czerwca 1988 roku odbyły się obrady VII Plenum KC PZPR. Po kwietniowo-majowych strajkach, przemawiający generał Wojciech Jaruzelski motywował do zwiększenia wysiłku w realizacji reform gospodarczych i zapowiedział pogłębienie demokratyzacji ustroju.

"Ludzi pracy interesuje nie to, że się zmieniamy, ale o ile się zmieniliśmy" - ocenił.

Jaruzelski, mówiąc o pomyśle Okrągłego Stołu, proponował koalicję władz ludowej Polski i stowarzyszeń społecznych. To ona miałaby zreformować pogrążony w głębokim kryzysie kraj.

Reklama

Reżimowa "Trybuna Ludu" poświęciła przemówienia Jaruzelskiego aż trzy i pól strony.

Za słowami poszły i ruchy kadrowe w Komitecie Centralnym. Sekretarzem odpowiedzialnym za gospodarkę i nowym członkiem Biura Politycznego został dotychczasowy prezes Narodowego Banku Polskiego Władysław Baka.

Sekretarzami Komitetu Centralnego zostali również Mieczysław Rakowski i Marian Orzechowski. Ten pierwszy objął nadzór nad propagandą i mediami, a drugi miał wesprzeć "front ideologiczny".   

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy