14 listopada 1990 r. Polsko-niemiecki traktat graniczny

Ustanowiona po II wojnie światowej zachodnia granica Polski została ostatecznie potwierdzona traktatem z 14 listopada 1990 roku.

Przypomnijmy, że przed zawarciem układu w 1990 roku, zachodnia granica Polski została potwierdzona dwoma traktatami, a to z powodu powojennego podziału Niemiec. W 1950 roku granicę uznała Niemiecka Republika Demokratyczna, w 1970 roku uczyniła Republika Federalna Niemiec, gdzie o tak zwanych ziemiach odzyskanych oficjalnie pisano, że znajdują się "pod tymczasową administracją polską".

Po zjednoczeniu Niemiec traktaty utraciły swoją ważność. Z tego powodu Polska naciskała na podpisanie kolejnego. Niemcy zobowiązały się do zawarcia układu potwierdzającego istniejącą granicę w czasie konferencji dotyczących zjednoczenia, w których brały udział USA, Wielka Brytania, Francja oraz Związek Sowiecki (stąd nazwa "dwa plus cztery").

Reklama

Stosowna umowa podpisana została 14 listopada 1990 roku przez ówczesnych ministrów spraw zagranicznych obu państw: Hansa-Dietricha Genschera i Krzysztofa Skubiszewskiego.

Potwierdzono w niej, że istniejącą między państwami granicę określono w układzie z 1950 roku między PRL i NRD, a jest ona "nienaruszalna teraz i w przyszłości".

Polska i Niemcy zobowiązały się również "do bezwzględnego poszanowania wzajemnej suwerenności i integralności terytorialnej". Oświadczono także, że nie istnieją wzajemne roszczenia terytorialne i że roszczenia takie nie będą wysuwane również w przyszłości.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: granica polska
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy