Reklama

14 stycznia 1917 r. Tymczasowa Rada Stanu w Królestwie Polskim rozpoczyna działalność

Powstanie Tymczasowej Rady Stanu (Provisorische Staatsrat im Koenigreich Polen) było konsekwencją aktu 5 listopada, w którym władze niemieckie i cesarstwa austro-węgierskiego chciały pozyskać przychylność Polaków, by wstępowali do ich armii.

Inauguracyjne spotkanie połączone z wręczeniem nominacji odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Tymczasowa Rada Stanu miała charakter prowizorycznego rządu Polski. W jej składzie znalazło się 25 członków, a na jej czele stanął Marszałek Koronny - Wacław Niemojowski.

Władze okupacyjne wyznaczyły także, jako swoich przedstawicieli, dwóch komisarzy: Hugo Lerchenfeld-Koeferinga - niemieckiego komisarza rządowego oraz Jana Konopkę - austro-węgierskiego komisarza rządowego. Mieli oni prawo do informacji o działaniu TRS oraz do przedstawiania stanowiska władz krajów okupacyjnych.

Reklama

Do zadań Tymczasowej Rady Stanu należało przygotowanie podstaw organizacyjnych polskiej administracji i współdziałanie z naczelnym dowództwem mocarstw sprzymierzonych.

W skład Wydziału Wykonawczego weszli m.in. Stanisław Janicki, Michał Łempicki, Józef Piłsudski i Wojciech Rostworowski.

Na czele poszczególnych referatów stanęli: Referat Wojny - Józef Piłsudski, Referat Skarbu - Stanisław Dzierzbicki, Referat Spraw Politycznych - Wojciech Rostworowski, Referat Spraw Wewnętrznych - Michał Łempicki, Referat Gospodarstwa Społecznego - Stanisław Janicki, Referat Pracy - Włodzimierz Kunowski, Referat Sprawiedliwości - Stanisław Bukowiecki, Referat Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego - Józef Mikułowski-Pomorski (referaty zostały później przekształcone w departamenty).

Tymczasowa Rada Stanu istniała do 25 sierpnia 1917 r., gdy jej członkowie podali się do dymisji na znak protestu przeciw polityce okupacyjnych władz niemieckich, blokującej jej działalność.

AS

Na głównym zdjęciu od lewej: Ludwik Górski, hr. Wojciech Rostworowski, Stefan Dziewulski, Wiktor Sokołowski, Józef Kozłowski, Kazimierz Natanson, Stanisław Janicki, dr Stanisław Bukowiecki, ks. prałat Henryk Przeździecki, Antoni Łuniewski, Józef Mikułowski-Pomorski, Wacław Niemojewski, Artur Śliwiński, Andrzej Maj, Błażej Stolarski, Władyslaw Studnicki, ks. Bolesław Sztobryn, Józef Piłsudski, Franciszek ks. Radziwilłł Ludomir Grendyszyński, Antoni Kaczorowski, Stanisław Dzierzbicki, Władysław Kunowski, dr Paweł Jankowski.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy