Reklama

15 czerwca 1979 r. FSZM wystąpiła z inicjatywą budowy żaglowca „Dar Młodzieży”

Zbudowany w 1909 roku „Dar Pomorza” pod koniec lat 70. ubiegłego wieku wymagał gruntownego remontu. Koszty były porównywalne z budową nowego żaglowca. Podczas inauguracji roku akademickiego, 10 października 1977 roku, w Wyższej Szkole Morskiej rektor prof. dr kpt. żeglugi wielkiej Daniel Duda wystąpił z propozycją, aby następca „Daru Pomorza” został ufundowany przez polską młodzież i nosił nazwę „Dar Młodzieży”.

15 czerwca 1979 roku Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży wystąpiła oficjalnie z inicjatywą budowy żaglowca a w Wyższej Szkole Morskiej zawiązał się Komitet Budowy "Daru Młodzieży". Parę dni później apel uzyskał aprobatę KW PZPR w Gdańsku i poparcie I sekretarza PZPR Edwarda Gierka. Akcji patronował dziennik "Sztandar Młodych", czasopismo “Morze" oraz wiele ogólnopolskich i lokalnych tytułów.

W tym czasie Stocznia im. Lenina otrzymała zamówienie na serię szkolnych żaglowców dla radzieckich szkół morskich. Zdecydowano, że następca "Daru Pomorza" będzie jednostką pilotażową dla eksportowych żaglowców. Projektantem statku został inż. Zygmunt Choreń, młody projektant gdańskiej stoczni, żeglarz, przy wsparciu wieloletniego komendanta "Daru Pomorza" Kazimierza Jurkiewicza i ostatniego komendanta Tadeusza Olechnowicza. Projekt i dokumentację żaglowca o wartości 4,5 mln złotych wykonało w czynie społecznym Biuro Konstrukcyjne Stoczni im Lenina w Gdańsku.

Reklama

"Dar Młodzieży" - żaglowiec szkolny Akademii Morskiej był trzymasztową fregatą zbudowaną w polskiej stoczni, według oryginalnego polskiego projektu. Położenie stępki nastąpiło w czerwcu 1981 r. a wodowanie - 12 listopada 1981 roku. Matką chrzestną została Helena Jurkiewicz, żona kpt. ż.w. Kazimierza Jurkiewicza. Uroczyste podniesienie bandery odbyło się 4 lipca 1982 r. w macierzystej Gdyni, przy Nabrzeżu Pomorskim.

W pierwszy rejs "Dar Młodzieży" wypłynął z Gdyni 10 lipca 1982 r.

AS

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama