16 czerwca 1898 r. Odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie

Uroczyste odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza na krakowskim Rynku Głównym stało się okazją do zamanifestowania patriotyzmu.

Zanim doszło do ustawienia monumentu Wieszcza w Krakowie, w latach 1880-1890 miał miejsce konkurs na projekt pomnika. Propozycje zgłosili uznani artyści, między innymi Tomasz Dykas, Walery Gadomski, Antoni Kurzawa, Jan Matejko i Pius Weloński.

Ostatecznie wybrano projekt Teodora Rygiera, autora między innymi zdobiącego elewację krakowskiego Pałacu Sztuki od strony Plant popiersia Juliusza Kossaka z 1884 roku. Koncepcja monumentu autorstwa Rygiera została mocno skrytykowana w krakowskich gazetach, poświęcono jej również nieprzychylne publikacje.

Reklama

Nie miało to jednak wpływy na wynik konkursu i projekt autorstwa Rygiera został zrealizowany. Pomnik odlano w firmie Nelli w Rzymie, a jego koszt wyniósł 160 tysięcy guldenów austro-węgierskich, zwanych również złotymi reńskimi. Większa część tej sumy pochodziła ze składek publicznych.

Mierzący 10 metrów pomnik Adama Mickiewicza ustawiono na postumencie, na którym znajdują się cztery alegorie: Ojczyzna, Męstwo, Nauka i Poezja. Cokół zawiera dedykację: "Adamowi Mickiewiczowi Naród".

Pomnik odsłonięto 16 czerwca 1898 roku. Uroczystość stała się okazją do wielkiej manifestacji patriotycznej. Do Krakowa przybyły bowiem delegacje ze wszystkich zaborów, a także z Czech.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy