Reklama

16 sierpnia 1915 r. Józef Piłsudski wstrzymuje werbunek Legionów

Zaskakujące wydawałoby się zachowanie Józefa Piłsudskiego miało na celu wzmocnienie konspiracji kosztem walczących u boku zaborców Legionów Polskich.

Oczekujący 16 sierpnia 1915 roku w Warszawie na Józefa Piłsudskiego działacze niepodległościowi usłyszeli od przyszłego Marszałka, że werbunek Legionów Polskich zostanie wstrzymany. Dlaczego?

Piłsudski uznał, że w obecnej sytuacji korzystniejsze dla odbudowy niepodległej Polski będzie skupienie się na wzmocnieniu szeregów konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej.

Uważał również, że werbunek do walczących u boku armii niemieckiej i austro-węgierskiej Polaków należy uzależnić od konkretnych ustępstw ze strony Państw Centralnych w kwestii przyszłej niepodległej Polski. W tym celu rozsądniejszym wydawało się "ukrycie" polskich sił w tajnej organizacji.

Reklama

Piłsudski wątpił też, by walka u boku zaborców została entuzjastycznie przyjęta i masowo poparta przez Polaków. Tymczasem POW nie była uwikłana w związki z Niemcami i Austro-Węgrami.

Decyzja Piłsudskiego o wstrzymaniu werbunków do Legionów Polskich została skrytykowana przez Departament Wojskowy Naczelnego Komitetu Narodowego, który dążył do zwiększenia liczebności oddziałów.

Dodajmy, że jeszcze 17 sierpnia Piłsudski musiał opuścić Warszawę. Niemieckie władze wojskowe polskiej stolicy uznały bowiem, że ówczesny Brygadier został zbyt entuzjastycznie przywitany przez rodaków.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama