17 grudnia 1950 r. Powstanie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Koncepcja połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (powstałego w 1873 r.) z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym (powstałym w 1906 r.) nie była niczym nowym. Oba środowiska łączyły przyjacielskie relacje, jednak rozmowy na temat utworzenia wspólnej korporacji, chociaż zainicjowane już w 1907 r., przez długie lata nie przynosiły efektu.

Najbardziej zaawansowane były w okresie II RP, przerwał je jednak wybuch wojny. Powrócono do nich w 1948 r., gdy powołano Komisję Porozumiewawczą, która opracowała "Podstawy ideologiczne oraz zasady przyszłego statutu".

16 grudnia 1950 r. w Warszawie odbyły się ostatnie Zjazdy Delegatów obu Towarzystw, a następnego dnia na wspólnym Zjeździe PTT i PTK nastąpiło połączenie obu Towarzystw, pod nazwą: "Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze".

Pierwszym prezesem został wybrany Włodzimierz Reczek, zaś w skład Zarządu Głównego weszli z Krakowa: Walery Goetel, jako wiceprezes oraz Adam Alberti, Aleksander Boniecki, Tadeusz Kerc, Władysław Krygowski, Bohdan Małachowski i Władysław Milata.

Reklama

Powstanie PTTK było różnie oceniane przez środowisko turystyczne. Jedni uważali, że jest to uwieńczenie wysiłków podejmowanych już przez dawnych działaczy, zaś przeciwnicy połączenia twierdzili, że miało podtekst polityczny i było elementem konsekwentnego rugowania przez komunistów wszystkich organizacji o korzeniach przedwojennych.

AS

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy