17 kwietnia 1974 r. Delegacja Związku Sowieckiego w Polsce

"Siły imperializmu i reakcji nie złożyły broni" – brzmiała konkluzja obradującego w Warszawie Doradczego Komitetu Politycznego Układu Warszawskiego.

Delegacja Związku Sowieckiego, z pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego Leonidem Breżniewem, przybyła 17 kwietnia 1974 roku do Warszawy, by wziąć udział w obradach Doradczego Komitetu Politycznego Układu Warszawskiego.

Komitet utworzony na podstawie art. 6 Układu Warszawskiego. Był najwyższym organem polityczno-wojskowym sojuszu. W jego skład wchodzili: premierzy rządów państw członkowskich, ministrowie spraw zagranicznych i ministrowie obrony oraz przywódcy partii komunistycznych.

Zadaniem komitetu było wypracowanie jednolitych poglądów w zakresie wspólnej strategii wobec zagrożeń polityczno-militarnych. Taka strategia została wypracowana również i w Warszawie w kwietniu 1974 roku. Jej najważniejsze punkty zawarto w komunikacie.

Reklama

"Siły imperializmu i reakcji nie złożyły broni i usiłują zahamować oraz przeciwdziałać procesom odprężenia, które odpowiadają dążeniom narodów" - napisali przywódcy państw Układu Warszawskiego.

Jak przekonywano, "koła militarystyczne dążą do aktywizacji NATO, nadal zwiększając budżety wojskowe". 

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy