17 stycznia 1919 r. Gen. Józef Dowbór-Muśnicki dowódcą powstania wielkopolskiego

Komisariat Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu mianował Naczelnym Dowódcą Polskich Sił Zbrojnych Powstania Wielkopolskiego gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego. Był to żołnierz wskazany przez Józefa Piłsudskiego.

Polskie wojsko nie mogło otwarcie włączyć się do walk, groziło to bowiem otwartym konfliktem z Niemcami.

Po pierwszej fali sukcesów, powstańców czekała walka ze wzmocnionymi siłami niemieckimi, które przechodziły do ofensywy. Konieczna była koordynacja oddziałów powstańczych, uporządkowanie struktury organizacyjnej.

"Więc wszyscy społem do pracy, bez wiecowań, czczej gadaniny i kłótni. Chwila jest wielka - tworzy się przyszła Polska i buduje się szczęście przyszłych pokoleń. O tem nigdy nie zapominajcie! Nie czas na słowa - czyn jest potrzebny. Wszyscy do szeregów!" wzywał w rozkazie ogłoszonym w dzień po nominacji głównodowodzący gen. Dowbór-Muśnicki.

Reklama

Sztab został powołany z oficerów byłego I Korpusu W.P. na Wschodzie oraz Polaków, byłych oficerów armii niemieckiej - szefem sztabu został ppłk Julian Stachiewicz.

W raporcie skierowanym do władz w Warszawie Stachiewicz tak charakteryzował sytuację: "Wojska tutaj prawie nie ma. Jest wprawdzie w ewidencji przeszło 15 000, są to przeważnie jednak oddziały o lokalnym zabarwieniu. Subordynacja i karność u ludzi przeważnie zniszczona; jest to do pewnego stopnia żywiołowa reakcja przeciw wszystkiemu co urządzali Prusacy (...)".

Głównym zadaniem jakie postawił przed sobą gen. Dowbór-Muśnicki było uczynienie z powstańców regularnej armii, niepodatnej na konflikty polityczne.

"Przestrzegam wszystkich wojskowych przed braniem udziału w życiu jakichkolwiek partii politycznych. Wojsko powinno być apolityczne, służyć jedności państwa, a nie wzmacniać poszczególne partie, choćby się one wydawały bardzo sympatyczne" - pisał w rozkazie z 18 stycznia.

Gen Dowbór-Muśnicki utworzył cztery fronty, których dowódcy mieli za zadanie przeformowanie podległych oddziałów w pułki strzeleckie. Zarządził także pobór do wojska wszystkich Polaków urodzonych w latach 1897 - 1899.

AS

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Powstanie Wielkopolskie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy