18 czerwca 1997 r. Wyrok w "aferze alkoholowej"

Pięć osób zamieszanych w "aferę alkoholową" zostało postawionych przed Trybunałem Stanu.

"Afera alkoholowa" była jedną z pierwszych afer w Polsce od 1989 roku. Dotyczyła działalności byłych ministrów rządu Mieczysława Rakowskiego oraz pracowników Głównego Urzędu Ceł. W efekcie przestępcy dokonali niekontrolowanego importu 30 mln litrów alkoholu, przy trudnych do udokumentowania stratach Skarbu państwa.

18 czerwca 1997 roku Trybunał Stanu, po trwającym ponad rok procesie, wydał wyrok, w którym "za niedopełnienie obowiązków służbowych" skazano prezesa Głównego Urzędu Ceł Jerzego Ćwieka i ministra współpracy z zagranicą Dominika Jastrzębskiego na utratę biernego prawa wyborczego na 5 lat i zakaz zajmowania przez ten okres kierowniczych stanowisk w państwie.

Reklama

Jednocześnie uniewinniono trzy inne osoby.

Była to pierwsza rozprawa przed Trybunałem Stanu w III Rzeczpospolitej i pierwszy prawomocny wyrok Trybunału od 1926 roku. 

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy