18 września 1944 r. Żołnierze AK wstępują do Ludowego Wojska Polskiego

Po zajęciu Pragi przez wojska sowieckie i polskie wchodzące w skład 1. Frontu białoruskiego, komendant Obwodu Praga Okręgu Warszawa Armii Krajowej ppłk Antoni Żurowski „Andrzej” wydał odezwę wzywającą żołnierzy AK do wstępowania do Ludowego Wojska Polskiego.

"Wojsko polskie ramię przy ramieniu z Armią Czerwoną zajęło Pragę. Z tą chwilą weszliśmy w nowy okres, którego celem jest dalsza walka, aż do zwycięstwa, ze śmiertelnym wrogiem Polski, Niemcami" - pisał odezwie, kolportowanej w formie plakatu, ppłk Antoni Żurowski.

"W ciężkiej walce w dniu wybuchu powstania, idąc niemal z gołymi rekami na czołgi i armaty, daliśmy dowód woli walki, i nie przerwaliśmy jej aż do chwili obecnej. Szybkie i zwycięskie posuwanie się Armii Czerwonej, a przy Jej boku Wojska Polskiego, zorganizowanego dekretem Krajowej Rady Narodowej, przyniosło nam oswobodzenie  z pod jarzma niemieckiego" - można było przeczytać w odezwie.

Reklama

Dowódca zachęcał też swoich podwładnych do wstąpienia do LWP: "Dziś, gdy na nasze tereny wkroczyło regularne Wojsko Polskie, - uważamy, że jako, ci, którzy przez 5 lat dawaliśmy dowody swego żołnierskiego wysiłku dla Ojczyzny, - za swój obowiązek żołnierski do tego Wojska wstąpić, by pod naczelnym dowództwem gen. Broni Roli-Żymierskiego i zwierzchnictwem P.K.W.N. zadać ostatni cios krzyżackiemu najeźdźcy! Niech żyje Wolna, Silna, Demokratyczna, Polska".

Ppłk Antoni Żurowski "Andrzej" liczył, że powstanie 36. pułk piechoty złożony z żołnierzy AK. Gdy jednak władze Polski Lubelskiej nie zaakceptowały tego planu a jednocześnie rozpoczęły się aresztowanie Akowców przez NKWD, 26 września "Andrzej" wycofał swój podpis z odezwy. Do LWP wstąpiło tylko 160 żołnierzy Obwodu Praga Armii Krajowej.

AS

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Armia Krajowa | Ludowe Wojsko Polskie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama