19 czerwca 1943 r. Hans Frank postuluje zaostrzenie kursu wobec Polaków

Na ręce Adolfa Hitlera przekazano memoriał dotyczący polityki wobec Polaków w Generalnej Guberni.

Autorem dokumenty był generalny gubernator Hans Frank, który zaproponował Hitlerowi radykalne zmiany w polityce wobec Polaków. Miało to związek z pogarszającą się sytuacją Niemców na frontach, a także walką partyzantów na terenach okupowanej Polski.

Frank był odpowiedzialny za eksterminację Polaków i Żydów na terenach Generalnej Guberni. Poza ludobójstwem, Niemiec prowadził na okupowanych ziemiach politykę gospodarczego wyniszczenia Polski, grabieży dzieł sztuki i niszczenia obiektów kulturalnych.

Pomysły Franka nie uzyskały jednak akceptacji Hitlera. Jednocześnie Berlin odrzucił pomysł Heinricha Himmlera o utworzeniu oddziałów polskich, które miałyby u boku Wermachtu walczyć z sowiecką Armią Czerwoną.

Reklama

Tymczasem sytuacja na terenach Generalnej Guberni i na Białostocczyźnie stała się na tyle napięta, że 21 czerwca Himmler ogłosił ziemie okupowane terenem walk partyzanckich. Jednym z efektów decyzji Reichsfuhrera SS było przyjęcie zasady odpowiedzialności zbiorowej wobec ludności cywilnej.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama