Reklama

19 lutego 1956 r. "Trybuna Ludu" krytycznie o Józefie Stalinie

Zmiana zapatrywania na epokę stalinizmu znalazła odbicie w peerelowskiej prasie.

Przypomnijmy, że podczas XX Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego (14-25 lutego 1956 roku) pierwszy sekretarz partii Nikita Chruszczow wygłosił referat "O Kulcie jednostki i jego następstwach", w którym skrytykował Józefa Stalina, zarzucił dyktatorowi liczne błędy polityczne i militarne, ujawnił też jego zbrodnie.

Reklama

W marcu, z zastrzeżeniem poufności, referat został wysłany przywódcom innych państw tak zwanej demokracji ludowej, w tym do Warszawy. Jego treść została początkowo rozpowszechniona pośród partyjnego aktywu, ale później dostęp do niej - ze względu na ogromny odzew i reakcję na treść przemówienia Chruszczowa oraz w obawie przed konsekwencjami - ograniczono. Pomimo tego "O kulcie jednostki i jego następstwach" trafił do społeczeństwa.

Tymczasem 19 lutego miała miejsce pierwsza publiczna w ludowej Polsce krytyka Stalina. "Trybuna Ludu" opublikował bowiem oświadczenie, w którym negatywnie oceniono rozwiązanie przez Komintern w 1938 roku Komunistycznej Partii Polski. Oświadczenie podpisali m.in. przedstawiciele Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Bułgarskiej Partii Komunistycznej, Komunistycznej Partii Finlandii czy Włoskiej Partii Komunistycznej.

"Tym samym formalnie skrytykowano decyzję podjęta przez Stalina oraz rozpoczęto gloryfikację dziejów Komunistycznej Partii Polski, która wcześniej była ograniczona" - pisze w "Kronice komunizmu w Polsce" Filip Musiał.  

Dowiedz się więcej na temat: Trybuna Ludu | stalinizm

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama