Reklama

19 lutego 1987 r. Ronald Reagan znosi sankcje

W odpowiedzi na postulaty demokratycznej opozycji przekazane w czasie wizyty amerykańskiego zastępcy sekretarza stanu Johna Whiteheada w Polsce, prezydent Ronald Reagan zniósł sankcje nałożone na PRL.

Przypomnijmy, że Ronald Reagan wprowadzili sankcje gospodarcze wobec ludowej Polski po wprowadzeniu przez komunistyczny reżim stanu wojennego. Wcześniej amerykański prezydent próbował wpłynąć na peerelowskie władze, by cofnęły decyzję. Gdy to okazała się bezskuteczne, 23 grudnia 1981 roku wprowadzono sankcje.

Poza zamrożeniem oficjalnych kontaktów z ludowa Polską, Amerykanie zawiesili też rządowe gwarancje na kredyty, wprowadzili zakaz połowu na swoich wodach i wstrzymali dostawy dla rolnictwa. Polskie samoloty otrzymały zakaz wstępu w amerykańską przestrzeń, częściowo zawieszono współpracę naukową, zablokowano również dostęp do Polski nowych technologii.

Reklama

Reagan pozbawił też ludową Polskę klauzuli najwyższego uprzywilejowania w handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Zawieszone zostały także gwarancje pożyczkowe Banku Eksportowo-Importowego, zablokowano udzielanie kredytów, akcentując sprzeciw władz amerykańskich w kwestii przyjęcia Polski do Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Jednocześnie prowadzono kampanię propagandową, w której akcentowano, że sankcje nie są wymierzone w Polskę i Polaków, ale w komunistyczny reżim. Amerykanie podkreślali sympatię na polskiego narodu i dawali liczne wyrazy sympatii. Niestety, nałożone obostrzenia gospodarcze uderzały w obywateli pogrążonej w coraz głębszym kryzysie ludowej Polski,

Sankcje zaczęto łagodzić w 1983 roku po wizycie papieża Jana Pawła II w Polsce oraz zniesienia stanu wojennego przez peerelowskie władze. W wyniku próśb ze strony antykomunistycznej opozycji i sygnałów z Watykanu, Reagan postanowił całkowicie znieść sankcje, co nastąpiło 19 lutego 1987 roku.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama