Reklama

19 marca 1971 r. Ustawa o "pasożytach" w Sejmie

Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej obradował w sprawie ustawy o "pasożytnictwie".

19 marca 1971 roku w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie ustawy o tak zwanym "pasożytnictwie", która miała być wymierzona w pełnoletnich obywateli uchylających się od pracy.

Projekt ustawy przewidywał stopniowalne środki oddziaływania: rozmowę ostrzegawczą, nadzór wychowawczy oraz orzeczenie pobytu w ośrodku pracy wychowawczej na okres do trzech lat. Samowolne opuszczenie ośrodka groziło karą pozbawienia wolności.

Reżimowa prasa przyklasnęła pomysłowi ukarania uchylających się od pracy. Natomiast prawnicy podnosili, że w ludowej Polsce - w przeciwieństwie do Związku Sowieckiego - nie istniał obowiązek pracy.

Reklama

Dodatkowo wątpliwości budził brak ostrości sformułowania "pasożytniczy tryb życia" czy brak zindywidualizowania potencjalnych winnych "pasożytnictwa". Ostatecznie ludowy Sejm zdecydował się nie uchwalać ustawy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama