19 stycznia 1947 r. Komuniści fałszują wybory do sejmu

Wybory do Sejmu Ustawodawczego były realizacją zobowiązań przyjętych pod presją Wielkiej Brytanii podczas konferencji w Poczdamie. Komuniści podjęli zmasowane działania, aby zapewnić sobie zwycięstwo.

Z list wyborczych skreślono ok. 400 tys. osób, prewencyjnie aresztowano ok. 80 tys. obywateli. Zastraszano i mordowano działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego - jedynej partii opozycyjnej.

Z Moskwy przybyła grupa Pałkina, specjalisty od fałszerstw wyborczych. Na ok. 5,5 tys. komisji obwodowych utworzono 3515 komisji złożonych wyłącznie z członków Polskiej Partii Robotniczej. PSL miało swoich mężów zaufania tylko w 1,3 tys. komisji. Tam gdzie nie było PSL-owców, sporządzano fałszywe protokoły wyborów - zupełnie oderwane od wyników głosowania.

Reklama

W niektórych obwodach komuniści zamieniali urny wyborcze, podrzucano karty do głosowania.

Prowadzono aktywną kampanię głosowania na "trójkę" - to było miejsce na liście wyborczej tzw. Bloku Demokratycznego stworzonego przez PPR: (PPR, koncesjonowana Polska Partia Socjalistyczna i stronnictwa satelitarne PPR - Stronnictwo Demokratyczne, Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Pracy i Polskie Stronnictwo Ludowe "Nowe Wyzwolenie").

Według ogłoszonych danych, udział w wyborach wzięło 89,9 proc. uprawnionych, ważnych głosów oddano 96,3 proc., z tego na listę numer 3, to jest na Blok Demokratyczny - 80,1 proc. (co przełożyło się 394 mandaty), PSL otrzymało 10,3 proc. głosów (28 mandatów), Stronnictwo Pracy - 4,7 proc. (12 mandatów), PSL "Nowe Wyzwolenie" - 3,5 proc. (7 mandatów), inne partie - 1,4 proc.(3 mandaty).

W sejmie zasiadło 114 posłów PPR, 116 posłów PPS, 109 posłów PSL, 41 posłów SD, 27 posłów PSl, 15 posłów SP, 5 posłów z ugrupowań katolickich i 10 posłów bezpartyjnych.

Oficjalny protest przeciwko fałszerstwu wyborczemu złożyło PSL, któremu w 10 okręgach na 52 unieważniono listy. Bezskutecznie.

Dla komunistów tak "wygrane" wybory stały się legitymizacją ich pełnej władzy w ramach systemu "demokracji ludowej".

AS

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Polska Partia Robotnicza | wybory
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama