Reklama

2 lipca 1924 r. Walka z analfabetyzmem

Na początku lat 20. zeszłego stulecia blisko co trzeci obywatel II Rzeczpospolitej nie potrafił pisać i czytać.

Walka z analfabetyzmem była jednym z głównych zadań resortu edukacji odrodzonej Polski. Polityka zaborców doprowadziła bowiem do dramatycznie niskiego poziomu edukacji. W 1921 roku aż 33,1 procent obywateli II Rzeczpospolitej było analfabetami.

Jeszcze w 1919 roku ustawowo wprowadzono przymusową naukę czytania i pisania dla analfabetów w Wojsku Polskim.

2 lipca 1924 roku Sejm przyjął ustawę o pracy młodocianych i kobiet. Nakładała ona na młodocianych obowiązek uczęszczania na kursy dla analfabetów.

Działania edukacyjne w II Rzeczpospolitej i walka z analfabetyzmem przynosiły efekty. Już w 1931 roku analfabetami było 23,1 procent obywateli, a tuż przed wybuchem wojny 18 procent.   

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama