Reklama

2 lutego 1906 r. "Gazeta Wileńska"

W lutym 1906 roku na Litwie zaczęła ukazywać się "Gazeta Wileńska".

Założycielem "Gazety Wileńskiej" był wywodzący się ze spolonizowanej rodziny bałtyckich Niemców prawnik Michał Römer. Był on przedstawicielem grupy tak zwanych "krajowców", którą na początku XX wieku tworzyła polskojęzyczna inteligencja na Litwie. "Krajowcy" postulowali połączenie polskiej tradycji ze litewską świadomością państwową.

Właśnie "Gazeta Wileńska" miała budować pomost pomiędzy litewskimi dążeniami narodowymi a polską racją stanu.

"Chodzi nam o ustalenie współżycia rozmaitych elementów kulturalno-narodowych w obu krajach, na szczerym stanowisku wspólnego obywatelstwa krajowego" - brzmiał fragment artykułu wstępnego dziennika.

Reklama

Zamiary nie powiodły się, a "Gazeta Wileńska" upadła po kilku miesiącach. Sam Römer walczył natomiast w Legionach Polskich, by później powrócić na Litwę. Wreszcie osiadł w Kownie, gdzie między innymi pełnił funkcję w litewskim Sądzie Najwyższym. Dziś uważany jest z jednego z najwybitniejszych prawników litewskich okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy