Reklama

2 marca 1973 r. Zmiany w szkolnictwie

Peerelowski resort szkolnictwa postanowił ułatwić życie najmniej pilnym uczniom.

2 marca 1973 roku media poinformowały o znaczących zmianach w szkolnictwie. Najważniejszą z nich było zniesienie powtarzania klasy przez uczniów I-IV klas. Promocję otrzymywano bez względu na oceny.

Starsi uczniowie mogli natomiast zdawać do kolejnej klasy z jedną oceną niedostateczną na świadectwie.

Zmiany dotknęły również szkoły średnie, gdzie m.in. wprowadzono nowy przedmiot o nazwie przysposobienie do życia w rodzinie.

Dodatkowo w ogólniakach, technikach i zawodówkach, w których liczba kandydatów nie przekraczała liczby miejsc w szkole, zniesiono egzaminy wstępne. Z egzaminów do szkół średnich zwolniono laureatów olimpiad i posiadaczy świadectw z wyróżnieniem.  

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama