Reklama

21 listopada 1977 r. Krajowy Zjazd Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej

W dniach 21-22 listopada 1977 roku odbył się III Krajowy Zjazd Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej powstało w 1969 roku z połączenia Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli oraz Towarzystwa Szkoły Świeckiej, które istniały od 1957 roku. Celem stowarzyszenia było propagowanie i umacnianie kultury świeckiej, co zwalczająca Kościół katolicki komunistyczna władza uważała za jeden z priorytetów w polityce wewnętrznej.

Do Towarzystwa należało nawet 250 tysięcy osób, a celem organizacji było "krzewienie światopoglądu marksistowskiego, moralności i kultury socjalistycznej, popularyzowanie polityki wyznaniowej państwa, upowszechnianie świeckich obyczajów i tradycji polskiego ruchu laickiego".

Reklama

Towarzystwo realizowało swoje zadania z pomocą licznych lektorów i działaczy. W ciągu czteroletniej kadencji lektorzy stowarzyszenia potrafili wygłosić ponad pół miliona odczytów "krzewiących" kulturę świecką.

Aktywiści Towarzystwa działali poprzez "stałe punkty odczytowe" w zakładach pracy, "Uniwersytety Powszechne dla Rodziców" przy szkołach i przedszkolach czy "Koła Młodych Racjonalistów" i "Kluby Myśli Świeckiej".

Wydawano również liczne publikacje, jak tygodnik "Argumenty", dwutygodniki "Fakty i Myśli" oraz "Wychowanie", miesięcznik "Rodzina i Szkoła" czy dwumiesięcznik "Człowiek i Światopogląd".

Podczas III Krajowego Zjazdu przewodniczącym organizacji ponownie wybrano profesora Tadeusza M. Jaroszewskiego.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL