Reklama

22 maja 1919 r. Józef Piłsudski tworzy Front Przeciwniemiecki

Zaangażowane w walkę z siłami ukraińskimi Wojsko Polskie musiało otworzyć drugi front na zachodzie. Wojna z Niemcami była bowiem bardzo realna.

22 maja 1919 roku Naczelny Wódz Józef Piłsudski wydal rozkaz utworzenia tak zwanego Frontu Przeciwniemieckiego. W tym czasie polskie siły zaangażowane były na Kresach w walkę z Ukraińcami.

Groźba agresji niemieckiej w maju 1919 roku była jednak bardzo realna. Obawiano się, że Niemcy odrzucą warunki przygotowywanego traktatu pokojowego i zaatakują Polskę. Wskazywało na to między innymi skoncentrowanie przez niemieckie dowództwo poważnych sił w okolicach Torunia i Górnego Śląska. Było to koło 300 tysięcy żołnierzy.

Dodatkowo, na nie ustalonej jeszcze granicy wybuchały prowokowane przez Niemców incydenty. Polskie dowództwo przewidywało, że w przypadku agresji, Niemcy zaatakują Wielkopolskę i ruszą na Warszawę.

Reklama

Zgodnie z rozkazem Piłsudskiego, Front Antyniemiecki miało tworzyć pięć wyższych związków operacyjnych. Do końca czerwca, w związku z ewentualną groźbą wojny z Niemcami, zmobilizowano 156 tysięcy żołnierzy.

Naczelne Dowództwo planowała odeprzeć agresję niemiecką kontruderzeniem na Wrocław, Gdańsk i Ełk. Na szczęście Niemcy nie zaatakowali, a Front Przeciwniemiecki rozwiązano 23 marca 1920 roku.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama