22 stycznia 1978 r. Powstało Towarzystwo Kursów Naukowych

"Niedostatki wykształcenia oficjalnego oraz praktyczne i ideologiczne ograniczenie wolności nauki znane były i krytykowane od wieków. Świadomi tej tradycji oraz współczesnych potrzeb, występujemy z naszą inicjatywą, mającą na celu pomoc wszystkim, którzy przez samokształcenie chcą wzbogacić swoją wiedzę" – można było przeczytać w deklaracji programowej Towarzystwa Kursów Naukowych.

Z inicjatywy kilkudziesięciu intelektualistów (w tym 17 profesorów) związanych z antykomunistyczną opozycją 22 stycznia 1978 roku powołano do życia Towarzystwo Kursów Naukowych. Celem była organizacja wykładów i dyskusji oraz wsparcie dla tzw. Uniwersytetu Latającego.

Inicjatorem powstania Towarzystwa był profesor Edward Lipiński, przewodniczącym Rady Programowej organizacji został profesor Jan Kielanowski, a jej sekretarzem Andrzej Celiński. Warto dodać, że nazewnictwem nawiązywano do działalności oświatowej i walki z carską cenzurą na przełomie XIX i XX wieku.

Reklama

W ramach działalności Towarzystwa wykładowcy jeździli po całym kraju i prowadzili zajęcia z takich dziedzin, jak historia, socjologia, ekonomia, filozofia, literaturoznawstwa czy pedagogika.

W ramach Towarzystwa Kursów Naukowych wykłady wygłaszali m.in.: S. Amsterdamski, S. Barańczak, W. Bartoszewski, W. Bieńkowski, Cz. Bobrowski, M. Brandys, H. Buczyńska, T. Burek, A. Celiński, B. Cywiński, A. Drawicz, K. Filipowicz, M. Głowiński, A. Gołubiew, K. Górski, M. Janion, J. Jedlicki, K. Kerstenowa, J. Kielanowski, A. Kijowski, T. Konwicki, M. Król, W. Kuczyński, J. Kuroń, J. J. Lipski, H. Malewska, M. Małowist, A. Michnik, H. Mikołajska, Z. Mycielski, S. Pollak, B. Skarga, Adam Stanowski, J. Stryjkowski, Jan Strzelecki, J. J. Szczepański, H. Wereszczycki, A. Werner, K. Wolicki, W. Woroszylski, A. Zagajewski i Cz. Zgorzelski.

Materiały ze spotkań publikowano w podziemnych wydawnictwach.

Wykłady odbywały się w prywatnych mieszkaniach oraz - dzięki przychylności Episkopatu dla prac oświatowych - w pomieszczeniach kościelnych, co zwiększało bezpieczeństwo uczestników. A to było zagrożone. Komuniści z pełną bezwzględnością postanowili rozprawić się z niewygodną dla reżimu działalnością Towarzystwa.

Intelektualistów i słuchaczy napadały bojówki złożone ze studentów Akademii Wychowania Fizycznego z Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Byli to głównie bokserzy, ciężarowcy czy adepci sztuk walki.

Najbardziej dramatyczny przebieg miało rozbicie - odwołanego z powodu choroby ojca Jacka Kuronia - wykładu w jego mieszkaniu. W wyniku napaści bojówki wstrząśnienia mózgu doznali Henryk Wujec oraz Maciek Kuroń, syn Jacka. Urazów doznali również Grażyna Kuroniowa, Konrad Bieliński, Seweryn Blumsztajn, Wojciech Malicki i Adam Michnik. Ojciec Jacka Kuronia trafił do szpitala z podejrzeniem zawału.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy