Reklama

22 września 1944 r. Układy republikańskie

Sterowny przez Moskwę Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego jeszcze przed Jałtą zgodził się na zabór Kresów Wschodnich przez Związek Sowiecki.

22 września 1944 roku, nielegalnym układem z sowiecką Litwą, PKWN zakończył "kompletowanie" bezprawnych umów z trzema republikami radzieckimi: Białoruską, Ukraińską i właśnie Litewską. Były one konsekwencją zawartego 27 lipca "Porozumienia między PKWN a rządem ZSRR o polsko-radzieckiej granicy", dotyczącego przymusowego przesiedlenia Polaków i Żydów z terenów, zabranych Polsce przez Sowietów, Kresów.

Układy republikańskie dotyczyły przesiedleń osób narodowości polskiej i żydowskiej z terenów trzech wspomnianych nowych republik sowieckich. W drugą stronę przesiedlić miano Białorusinów, Ukraińców i Litwinów.   

Reklama

Choć tak zwana repatriacja była dobrowolna, to w rzeczywistości przymusowo przesiedlani Polacy, Żydzi, Białorusini, Ukraińcy i Litwini, opuszczali swoje domy, pozostawiając często dorobek życia. Przesiedlanym nie zezwolono nawet na zabranie ze sobą gotówki, kruszców, biżuterii czy innych cennych przedmiotów.

Za pozostawione na Kresach majątki, Polacy i polscy Żydzi mieli otrzymać odszkodowanie od komunistycznego rządu polskiego. Nigdy do tego nie doszło, a kwestia tak zwanych majątków zabużańskich ciągnie się do dziś.

Na koniec trzeba przypomnieć, że układami republikańskimi polscy komuniści z PKWN faktycznie przyzwolili na zagarnięcie przez Związek Sowiecki i oderwanie od terytorium Polski terenu Kresów. Stało się to jeszcze przed konferencją w Jałcie, gdzie mocarstwa alianckie i Józef Stalin ustalili zagrabienie wschodnich terenów II Rzeczpospolitej.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje