23 lutego 1978 r. Dziennikarze w służbie socjalizmu

W dniach 23-24 lutego 1978 roku odbył się X Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

W obradach SDP udział wziął sam pierwszy sekretarz KC PZPR Edward Gierek oraz sekretarz KC PZPR Jerzy Łukaszewicz. Ten ostatni w pochwalnym tonie wypowiedział się o dziennikarzach.

"Idąc ramię w ramię z partią, wspierając jej politykę polscy dziennikarze dobrze służą sprawie socjalistycznej ojczyzny" - oznajmił Łukaszewicz.

Zjazd Delegatów SDP podjął również uchwałę, w której stwierdzono, że "dziennikarze polscy jasno widzą swoje zadania i są gotowi wnieść twórczy aktywny wkład w dzieło dalszego rozwoju kraju".

Reklama

W trakcie obrad wybrano wybrano również władze SDP. Przewodniczącym pozostał Jan Mietkowski, a wiceprzewodniczącymi zostali Irena Dryll, Janusz Roszkowski i Piotr Ziarniak.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama