Reklama

23 stycznia 1952 r. Projekt Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Blisko 50 poprawek osobiście naniesionych przez Józefa Stalina zawierał opublikowany 23 stycznia 1952 roku "Projekt Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej". Dokument został poddany – jak przekonywała komunistyczna propaganda - "ogólnonarodowej dyskusji".

Prace nad przyszłą Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej rozpoczął jeszcze w 1947 roku, wyłoniony w wyniku sfałszowanych przez komunistów wyborów, Sejm Ustawodawczy. Nie przynosiły one jednak skutków. W efekcie w lutym przyjęto tak zwaną Małą Konstytucję, która regulowała działalność organów państwowych.

Dwa lata później Sekretariat KC PZPR powołał komisję, której zadaniem było opracowanie projektu konstytucji. Pracami kierował ówczesny minister sprawiedliwości i członek Biura Politycznego KC PZPR Henryk Świątkowski.

Reklama

Ostatecznie projekt został przygotowany w marcu 1951 roku. Jego autorem był profesor Stefan Rozmaryn, kierownik Katedry Prawa Państwowego na Uniwersytecie Warszawskim. Prace nad ustawą zasadniczą trwały jednak nadal, a odbywały się w grupie powolnych komunistom prawników, którzy faktycznie realizowali jedynie wytyczne pezetpeerowskiego Biura Politycznego.

Wskazówki, jaki kształt ma przybrać konstytucja ludowej Polski, płynęły również z samego Kremla. Józef Stalin osobiście wprowadził około pięćdziesięciu poprawek w tekście ustawy zasadniczej. Poprawiony przez sowieckiego dyktatora projekt został 23 stycznia 1952 roku opublikowany i poddany "ogólnonarodowej dyskusji".

Ostateczny projekt ustawy zasadniczej przyjęto podczas posiedzenia Komisji Konstytucyjnej 30 kwietnia 1952 roku. Konstytucja ludowej Polski uchwalona została przez Sejm Ustawodawczy 22 lipca 1952 roku.


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama