Reklama

24 sierpnia 1915 r. Utworzono Generalne Gubernatorstwo Warszawskie

Na okupowanych terenach części ziem Królestwa Polskiego Niemcy utworzyli odrębną jednostkę administracyjną o nazwie Cesarsko-Niemieckie Generalne Gubernatorstwo Warszawskie.

Podlegająca bezpośrednio cesarzowi oraz kanclerzowi Generalne Gubernatorstwo Warszawskie obejmowało połowę ziem Królestwa Polskiego na północ od linii rzek Pilica i Wieprz.

Utworzenie nowej jednostki administracyjnej kończyło formalnie okres rządów wojskowych w Kongresówce.

Generalnym gubernatorem w Warszawie został generał Hans Hartwig von Beseler. Jednym z jego pierwszych posunięć był rozkaz usunięcia napisów w języku rosyjskim z ulic polskiej stolicy.

We wrześniu generał-gubernator przejął faktycznie obowiązki rządu poprzez likwidację Centralnego Komitetu Obywatelskiego. Zniesiono również sądy obywatelskich, wprowadzając sądownictwo w języku niemieckim.

Reklama

Nie oznacza to, że Generalne Gubernatorstwo Warszawskie miało zostać poddane germanizacji. Wręcz przeciwnie. W otwartych w listopadzie Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej wykładano w języku polskim. W ten sposób Niemcy chcieli sobie przysporzyć sojuszników, a w konsekwencji pozyskać do wojska polskich rekrutów.

Na koniec dodajmy, że generał-gubernator gubernator Beseler od kwietnia 1917 roku do października 1918 roku dowodził Polnische Wehrmacht, czyli Polską Siłą Zbrojną w Królestwie Polskim.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy