Reklama

24 sierpnia 1939 r. "Cicha" mobilizacja

W reakcji na sowiecko-niemiecki pakt o nieagresji, zawarty 23 sierpnia 1939 roku przez Wiaczesława Mołotowa i Joachima Ribbentropa w Moskwie, dzień później marszałek Edward Rydz-Śmigły zarządził mobilizację.

Zarządzona 24 sierpnia 1939 roku mobilizacja była częściowa - objęła 75 procent stanu Wojska Polskiego.

Miała charakter alarmowy (tzw. "kartkowy" albo "cichy"), co oznaczało, że nie publikowano ogłoszeń o powszechnej mobilizacji. Rezerwiści otrzymywali imienne karty z powołaniem od starostów i komendantów policji.

Przypomnijmy, że w wyniku ogłoszonej kilka dni później mobilizacji powszechnej, pod broń powołano około 900 tysięcy żołnierzy przy ponad 1,3 mln planowanych. Polska liczyła wówczas blisko 35 mln obywateli.

Tymczasem blisko 70 mln III Rzesza miała armię liczącą ponad 1,8 mln żołnierzy i kilkukrotną przewagę artyleryjską, pancerną i powietrzną. Wojska sowieckie w 1939 roku liczył około 1,5 mln czerwonoarmistów.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama