24 stycznia 1955 r. "Przestrzegać leninowskich zasad"

W dniach 21-24 stycznia 1955 roku odbyło się III plenum KC PZPR. W czasie obrad komuniści poddali krytyce brak "przestrzegania leninowskich zasad życia partyjnego".

Wiodącym referat III Plenum KC PZPR wygłosił Bolesław Bierut, mówiąc o "zadaniach partii w walce o umacnianie codziennej więzi z masami pracującymi". Za tym sformułowaniem kryła się uwaga dotycząca narastającego niezadowolenia społecznego i konieczności uspokojenia ewentualnych wystąpień.

Obradujący postanowili wyprzedzić spodziewany wybuch i przyjęli uchwałę "W sprawie pełnego przestrzegania leninowskich zasad życia partyjnego i kolegialności kierownictwa oraz przezwyciężenia biurokratycznych wypaczeń w pracy partii i w aparacie państwowym".

Reklama

Pod największym ogniem krytyki znalazł się aparat bezpieczeństwa, a członkowie PZPR - jak czytamy w "Kronice komunizmu w Polsce" - "udawali bezmiar zdziwienia działaniami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego". Metody te - przypomnijmy - polegały na barbarzyńskich metodach przesłuchania czy aresztowaniu niewinnych osób.

Podczas plenum zaapelowano o poddanie aparatu represji kontroli partyjnej, pozorując że wcześniej bezpieka nie była nadzorowana przez władzę.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy