25 kwietnia 1957 r. I Zjazd Związku Młodzieży Socjalistycznej

W dniach 25-27 kwietnia 1957 roku w Warszawie obradował I Konstytucyjny Zjazd Związku Młodzieży Socjalistycznej. Organizacja powstała kilka miesięcy wcześniej z połączenia Rewolucyjnego Związku Młodzieży oraz Związku Młodzieży Robotniczej i była kuźnią kadr dla Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która totalnie kontrolowała młodzieżową przybudówkę.

W toczących się w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie obradach wzięło udział 734 delegatów z całego kraju. Pierwszego dnia przemawiał między innymi I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka, który starał się przekonać młodzieżowych delegatów do przewodniej roli partii.

Jak przekonywał towarzysz "Wiesław", Związek Młodzieży Socjalistycznej jest "synem i współtowarzyszem walki" Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Partia miała być dla młodych "nauczycielem, wychowawcą i kierownikiem".

Padły również karcące słowa "matki" pod adresem "syna". Gomułka stwierdził, że "usuwanie plam z socjalizmu nie może odbywać się przy pomocy rewizjonistycznych szczotek", co postulowała część postępowych działaczy ZMS, którzy - zdaniem przywódcy - "w poszukiwaniu nowych dróg zeszli na manowce".

Reklama

Jak mówił I sekretarz KC PZPR, ZMS - tak jak partia - musi być organizacją masową o charakterze klasowym i robotniczym. Uderzył w "fałszywą koncepcję" lansującą "awangardowy charakter" organizacji, co skutkowało izolowaniem ZMS od szerokich mas młodzieży.

W czasie kolejnych dni obrad uchwalono deklarację ideowo-polityczną związku, jego statut oraz dokonano wyboru władz. I sekretarzem KC ZMS został Marian Renke. Sekretarzami KC: Felicja Rapaport, Grzegorz Sokołowski i Jerzy Terej.

INTERIA.PL/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy