26 marca 1973 r. Zjednoczenie wbrew studentom

VIII Zjazd Zrzeszenia Studentów Polskich zadeklarował potrzebę zjednoczenia organizacji młodzieży akademickiej. Wcześniej podobne konkluzje powzięto podczas zjazdów Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej.

W 1973 roku doszło do wymuszonego przez komunistów połączenia ZMS, ZMW i ZSP. Kulminacja tego procesu miała miejsce w trakcie VII Zjazdu ZSP odbywającego się w Filharmonii Narodowej w Warszawie, a "zjednoczone" organizacje zyskały nazwę Socjalistyczny Związek Studentów Polskich.

Trzeba zaznaczyć, że sterowana przez reżim akcja odbyła się wbrew woli zdecydowanej większości studentów, chcących zachować pluralizm organizacji akademickich.

"To zjednoczenie nie wynika ze słabości, lecz z konkretnych potrzeb. Rozwój Polski wymaga zespolenia energii społecznej, zwłaszcza energii młodych pokoleń" - przekonywał podczas zjazdu członek Rady Państwa Franciszek Szlachcic.

Reklama

Jak czytamy w "Kartkach z PRL-u", w deklaracji ideowej nowej organizacji "zawarte zostało wszystko to, czemu studenci najbardziej się przeciwstawiali".

"Łączą nas braterskie więzi przyjaźni z młodzieżą Leninowskiego Komsomołu i całej wspólnoty socjalistycznej. (...) W naszej działalności przewodzi nam PZPR. Jej program budowy socjalizmu w Polsce określa cele i ideały SZSP i całego środowiska akademickiego" - brzmiał fragment deklaracji, nie pozostawiając złudzenia co do charakteru nowej organizacji studenckiej.  

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy