Reklama

26 października 1939 r. Utworzenie Generalnego Gubernatorstwa

Hans Frank podpisał proklamację o utworzeniu "Generalnego Gubernatorstwa dla okupowanych polskich obszarów". Oznaczało to faktyczne przekształcenie polskich ziem niewłączonych do III Rzeszy w niewolniczą kolonią w środku Europy.

Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete, dosłownie Generalne Gubernatorstwo dla okupowanych ziem polskich, powstało na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 12 października 1939 roku z mocą obowiązującą od 26 października 1939 roku.

Proklamację o utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa ogłosił Hans Frank, generalny gubernator zagarniętych ziem polskich.

"Z utworzeniem Guberni Generalnej obecnie (...) zakończony został epizod historyczny, za który odpowiedzialność ponosić muszą zarówno zaślepiona klika rządowa byłego kraju polskiego, jak i też obłudni podżegacze wojenni w Anglii. Oddziały armii niemieckiej przywróciły porządek na obszarach polskich. Ponowne zagrożenie pokoju europejskiego nieuzasadnionymi żądaniami tworu państwowego, który się więcej nie odnowi, powstałego ongiś z Wersalskiego Traktatu przemocy, zostało tym raz na zawsze usunięte" - brzmiał fragment proklamacji dotyczący wykreślenia Polski z mapy Europy.

Reklama

Dalej Hans Frank degradował polskie ziemie do poziomu kolonii, a z narodu polskiego chciał uczynić niewolników.

"Polscy obywatele i obywatelki! Führer polecił mi jako Gubernatorowi Generalnemu dla zajętych obszarów polskich dbać we formie stanowczej o to, aby w przyszłości zapewniony był w tym kraju stan pokoju i aby się organicznie rozwinęły sąsiedzkie stosunki Polaków do potężnego mocarstwa światowego narodu niemieckiego" - proklamował generalny gubernator.

Według Franka, Polska była "krajem zniszczonym doszczętnie zbrodniczą winą waszych dotychczasowych władców" i "wymagała najbardziej stanowczego organizacyjnego podciągnięcia waszej wspólnej pracy".

"Uwolnieni od przymusu awanturniczej waszej intelektualnej warstwy rządzącej, pod potężną ochroną Wielkiej Rzeszy Niemieckiej spełniając powszechny obowiązek pracy, zrobicie dla tego celu to, co leży w waszych siłach. Pod sprawiedliwą władzą zapracuje każdy na swój chleb powszedni" - informował Polaków.

Poczucie wyższości nad Polską wyziera również ze słów: "Zarządzenie nasze uwolni was od wielu straszliwych braków, nad którymi cierpieć musicie dziś jeszcze w następstwie niewiarygodnej gospodarki waszych dotychczasowych władców".

Na koniec Frank zagroził również "potężnym orężem Wielkiej Rzeszy Niemieckiej".

"Wszelkie próby oporu przeciwko wydanym rozporządzeniom oraz przeciwko spokoju i porządku na obszarach polskich niszczone będą bezwzględną surowością" - mówił przywódca Generalnego Gubernatorstwa, którego proklamacja była sprzeczna z prawem międzynarodowym i w konsekwencji nielegalna.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy