Reklama

29 grudnia 1989 r. Formalny koniec PRL

29 grudnia 1989 roku Sejm kontraktowy przyjął ustawę o zmianie Konstytucji PRL. Na mocy noweli zmieniono nazwę państwa z Polska Rzeczpospolita Ludowa na Rzeczpospolita Polska. Przywrócono również dawne godło z orłem białym w koronie.

Nie było to jedyne zmiany. Z konstytucji usunięto na przykład ideologiczny wstęp, zdania o socjalizmie i gospodarce planowej oraz regulacje dotyczące przewodniej roli PZPR. Zniknęły również zapisy o sojuszu ze Związkiem Sowieckim i innymi krajami socjalistycznymi.

Suwerenem stawał się naród, rozumiany jako wspólnota równoprawnych obywateli, który "sprawuje władzę przez swych przedstawicieli wybieranych do Sejmu, Senatu i do rad narodowych; sprawowanie władzy następuje także poprzez wyrażanie woli w drodze referendum".

Według noweli, partie polityczne zrzeszały "na zasadach dobrowolności i równości obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa". Kolejne zapisy dotyczyły udziału samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy oraz swobodę działalności gospodarczej bez względu na formę własności.

Reklama

29 grudnia 1989 roku w Sejmie panował wyjątkowy nastrój. "Posłowie, uniesieni podniosłą atmosferą chwili, odśpiewali 'Jeszcze Polska nie zginęła'. (...) Było to znakiem nowych czasów" - opisuje "Kronika PRL".

Jak czytamy w encyklopedycznej "Wielkiej księdze historii Polski", zmiany wprowadzone 29 grudnia 1989 roku "oznaczały formalny kres istnienia PRL".

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy