29 kwietnia 1924 r. Polska jazda staje się kawalerią

Reorganizacja dumy polskiej armii miała na celu usprawnienie jej działania.

Konieczność wprowadzenia zmian w strukturach i nazewnictwie polskiej kawalerii zasygnalizował Generalny Inspektora Jazdy generał Tadeusza Rozwadowskiego. To na jego wniosek dotychczasowy termin "jazda" zastąpiony został pojęciem "kawaleria".

Do oficjalnego przemianowania wszystkich formacji i związków posiadających w nazwie słowo "jazda" na "kawalerię" doszło 29 kwietnia 1924 roku, kiedy to minister spraw wojskowych generał Władysław Sikorski rozkazał skorygować nazewnictwo we wszystkich rozkazach, rozporządzeniach i instrukcjach (Dziennik Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych Nr 17 z 29 kwietnia 1924 roku).

Reklama

Reorganizacji dotknęła również formacji kawalerii. Utworzono cztery dywizje i pięć samodzielnych brygad kawalerii oraz trzy nowe dywizjony artylerii konnej.

W efekcie zmian polska kawaleria stała się formacją jeszcze bardziej mobilną operacyjnie, co udowodniły przeprowadzone w sierpniu 1925 roku wielkie manewry na Wołyniu. Ich organizatorami byli generał Rozwadowski oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Stanisław Haller.

Obserwatorami ćwiczeń byli między innymi generał Henry Gouraud (Francja), generał Edmund Ironside (Wielka Brytania) oraz generał Jan Syrovy (Czechosłowacja). Wszyscy oni docenili jakość polskiej kawalerii.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: kawaleria

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama