Reklama

29 października 1939 r. Białoruś prosi o przyłączenie do Sowietów

"Położenie kresu podziałowi narodu białoruskiego" – w takie słowa Związek Sowiecki ubrał bezprawną aneksję wschodnich terenów II Rzeczpospolitej.

29 października 1939 roku w polskim Białymstoku, sterowane z Kremla Zgromadzenie Ludowe Zachodniej Białorusi wydało odezwę z "oficjalną prośbą" o wcielenie tworu terytorialnego, określanego mianem "Zachodniej Białorusi", do Związku Sowieckiego. Dzień wcześniej taką "prośbę" - tym razem dotyczącą "Zachodniej Ukrainy" - wydano również we Lwowie.

Jak można było przeczytać, Zgromadzenie "zwróciło się z prośbą o przyjęcie Zachodniej Białorusi w skład Związku Radzieckiego i Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, zjednoczenie narodu białoruskiego w jedno państwo i położenie kresu podziałowi narodu białoruskiego".

Reklama

"Tylko w składzie Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej lud Zachodniej Białorusi będzie mógł zaleczyć głębokie rany zadane mu przez długie lata zniewolenia" - sowieccy twórcy "prośby" uderzali w rzekomy "polski imperializm".

Tym samym, bezprawne zagrabienie ziem II Rzeczpospolitej, ubrano w piękne słówka o zniewolonym przez Polskę narodzie białoruskim.

Już 14 listopada zakończono procedury formalne wcielenie polskich ziem do Związku Sowieckiego. Piętnaście dni później wszystkim obywatelom zagarniętych Kresów Wschodnich narzucono obywatelstwo sowieckie.

Kolejnym ruchem Kremla było wywiezienie z zagarniętych obszarów osób, które Sowieci postrzegali jako zagrożenie dla władz. Kilka miesięcy później rozpoczęły się masowe deportacje na wschód Związku Sowieckiego.

(arwr)

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama