3 września 1987 r. Zarejestrowano Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe

Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe powstało w 1985 roku z inicjatywy dr. Mirosława Dzielskiego. Reprezentował on środowisko liberalne o nastawieniu konserwatywno-chrześcijańskim. Poglądy te prezentowano na łamach podziemnego pisma "13". Propagowano poszerzanie sfery wolności w państwie socjalistycznym, zwłaszcza wolności gospodarczej nawet w ramach istniejącego systemu.

"W społeczeństwie socjalistycznym, w którym podziału dochodu narodowego dokonuje rząd, każdy zainteresowany jest przede wszystkim podziałem dochodu wytworzonego przez innych. W kapitalizmie ludzie starają się lepiej i więcej produkować, aby więcej zarobić, w socjalizmie starają się odebrać innym owoce ich pracy" - mówił w jednym z wywiadów Dzielski.

Dzielski był przekonany, że wprowadzenie do PRL-u gospodarki rynkowej wymusi również zmiany polityczne. By do tego doprowadzić, konieczny był kompromis z władzami komunistycznymi. W 1987 roku utworzone wcześniej Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe otrzymało oficjalną zgodę na działanie i zostało zarejestrowane. Na jego czele stanął Mirosław Dzielski, który pełnił funkcję prezesa aż do śmierci w 1989 roku. Po nim prezesem Towarzystwa został Tadeusz Syryjczyk.

Reklama

KTP stanowiło organizacyjne i ideowe zaplecze dla odradzającej się prywatnej inicjatywy. Prowadziło edukację prywatnych przedsiębiorców, udzielając od 1988 roku bezpłatnych porad prawnych dla rozpoczynających działalność przedsiębiorców.

Dzielski wraz z Tadeuszem Syryjczykiem opracowali projekt utworzenia Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której miałyby być stworzone korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości.

KPT prowadziło także otwarte wykłady "Jak zacząć działalność gospodarczą?" i było inicjatorem odrodzenia Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

W 2007 roku odsłonięto w Krakowie na budynku Herbewa pamiątkową tablicę poświęconą prezesowi Mirosławowi Dzielskiemu.

AS

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy